13 ապրիլի 2018

ՀՀ կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ին կայացած նիստում հաստատվել է «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության» տեխնիկական կանոնակարգ, որով սահմանվում են պահանջներ նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող, վերակառուցվող և նորոգվող օբյեկտների էներգաարդյունավետության վերաբերյալ:

Վերջինս մշակվել է ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության նախաձեռնությամբ, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի՝ «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ծրագրի կողմից տեխնիկական ու ֆինանսական աջակցության արդյունքում:

Կանոնակարգը մշակվել է հաշվի առնելով ինչպես կլիմայական պայմանները, տեխնիկական ու ժողովրդագրական տվյալները, այնպես էլ՝ շինանյութերի, շինարարական աշխատանքների և էներգակիրների ու էներգետիկ ծառայությունների հայաստանյան շուկայի արդի վիճակն ու  հեռանկարում ակնկալվող միտումները:

Տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման շնորհիվ շենքերում մեծապես կկրճատվի էներգառեսուրսների սպառումը, որը կհանգեցնի նաև ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը՝ նպաստելով կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը: 

Հոկտեմբեր 2018 Մասնակցություն Ռուսաստանյան էներգետիկ Շաբաթի 2018 աշխատանքներին Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2018 Հայաստանի և Լիբանանի միջև կայացավ փորձի փոխանակում Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2018 Լուսավորության սարքեր ՀՀ բնապահպանության նախարարության համար Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2018 Կայացել է «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի խորհրդի նիստը Կարդալ ավելին
Օգոստոս 2018 Գործընկեր լաբորատորիաների հայեցակարգը և ընտրությունը, աշխատաժողով Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (17)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (6)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (14)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (2)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (45)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)