13 ապրիլի 2018

ՀՀ կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ին կայացած նիստում հաստատվել է «Շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը», որով սահմանվում են պահանջներ նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքերի, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող, վերակառուցվող և նորոգվող օբյեկտների էներգաարդյունավետության վերաբերյալ:

Վերջինս մշակվել է ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության նախաձեռնությամբ, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի՝ «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ծրագրի կողմից տեխնիկական ու ֆինանսական աջակցության արդյունքում:

Կանոնակարգը մշակվել է հաշվի առնելով ինչպես կլիմայական պայմանները, տեխնիկական ու ժողովրդագրական տվյալները, այնպես էլ՝ շինանյութերի, շինարարական աշխատանքների և էներգակիրների ու էներգետիկ ծառայությունների հայաստանյան շուկայի արդի վիճակն ու  հեռանկարում ակնկալվող միտումները:

Տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման շնորհիվ շենքերում մեծապես կկրճատվի էներգառեսուրսների սպառումը, որը կհանգեցնի նաև ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը՝ նպաստելով կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանը: 

Ապրիլ 2018 Շենքերում էներգաարդյունավետության ապահովումը՝ նոր հաստատված «Շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի» շնորհիվ Կարդալ ավելին
Մարտ 2018 «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի պատրաստում» Ծրագրի արդյունքները ներկայացվեցին Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական խորհրդի նիստին Կարդալ ավելին
Մարտ 2018 Լուսավորության համակարգերի մոդելավորում, նախագծում և հաշվարկ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2017 Տաքուկ և լուսավոր սենյակներ, ավելի քիչ ծավալով արտանետված ջերմոցային գազեր. բարի գալուստ Երևանի N 160 մանկապարտեզ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2017 Եվրոպական ներդրումային բանկի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև ստորագրվեց Էներգաարդյունավետությանն ապահովման ֆինանսական համաձայնագիր Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (10)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (1)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (5)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (11)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (42)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)