19 սեպտեմբերի 2018

Հայաստանի և Լիբանանի միջև Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման (ՉՀՀ)  և թափանցիկության մասով կայացած փորձի փոխանակումը տեղի է ունեցել ս.թ. սեպտեմբերի 13-14 Բեյրութում, Լիբանան: Միջոցառումը կազմակերպվել էր ՄԱԶԾ Հայաստանի և Լիբանանի գրասենյակների կողմից և ֆինանսավորվում էր ԳԷՖ-ի կողմից ֆինանսավորվող ՄԱԶԾ/ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի Ազգային հաղորդագրությունների և Երկամյա առաջընթացի զեկույցների գլոբալ աջակցության ծրագրի կողմից: Փորձի փոխանակումը կազմակերպվել էր Հարավ-Հարավ համագործակցության շրջանակներում՝ ուղղված գիտելիքի փոխանակմանն օժանդակելուն և ազգային կարողությունների հզորացմանը:

Փորձի առաջին փոխանակումը Լիբանանի և Հայաստանի կառավարությունների միջև սկիզբ է առել դեռևս 2017թ., որն ուղղված է փոխադարձ աջակցությանը   քաղած դասերի և լավագույն փորձի հիման վրա, ինչպիսիք են ջերմոցային գազերի կադաստրները, ՉՀՀ համակարգերը, Երկամյա առաջընթացի զեկույցների շարունակական մշակում և ֆինանսական նոր ռեսուրսների, օրինակ՝ Կարողությունների հզորացման նախաձեռնություն թափանցիկության համար (CBIT):    

Հայաստանի կողմից միջոցառմանը մասնակցել են ՀՀ կառավարության (ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն և Վիճակագրական կոմիտե) չորս ներկայացուցիչներ և ՄԱԶԾ երկու փորձագետներ:

Միջոցառման մասին տեղեկատվություն կարելի է ստանալ նաև Գլոբալ աջակցության ծրագրի ինտերնետային կայքից:

Միջոցառման նյութերը հասանելի են անգլերեն տարբերակում:

Մայիս 2019 «Էներգաարդյունավետ դպրոց» մրցույթի հաղթողները հայտնի են Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2019 «ԵՄ կլիմայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի ազգային մեկնարկային աշխատաժողով Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2019 Էներգաարդյունավետության վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածությունը. հետազոտության արդյունքներ Կարդալ ավելին
Մարտ 2019 «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացում. միտումները և հնարավորությունները» խորագրով միջոցառումների շարք, մարտի 12-15, 2019թ. Կարդալ ավելին
Փետրվար 2019 Հարմարվողականության ազգային ծրագրի մեկնարկային սեմինար Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (18)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (15)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (18)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (2)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (45)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Ազգային հարմարվողականության ծրագիր (2)
ԵՄ կլիմայի համար (1)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիլմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (0)