15 փետրվարի 2017

Ս.թ. փետրվարի 14-ին «Ավիատրանս» հյուրանոցի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում, որն ուղղված էր 2013թ. և 2014թ. Ջերմոցային գազերի (ՋԳ) ազգային կադաստրի բարելավմանը: Աշխատաժողովը կազմակերպվել էր «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի պատրաստում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակներում:  Աշխատաժողովին մասնակցում էին Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական խորհրդին կից աշխատանքային խմբի անդամներ, ինչպես նաև շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և Ծրագրի անձնակազմն ու փորձագետները: Միջոցառման մասնակիցներն ընդհանուր թվով 28-ն էին:

Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի պատրաստում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի հիմնական բաղադրիչները, աշխատանքային պլանը, ինչպես նաև քննարկվեցին ՀՀ երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցի ներքո ՋԳ ազգային կադաստրի մշակման ընթացքում վերհանված բացերը, միջազգային փորձագետի և միջազգային վերլուծության ժամանակ բարձրացված հարցերը/դիտողությունները և բարելավման ուղիները: Ծրագրի փորձագետները ներկայացրեցին նաև համապատասխան սեկտորների բարելավման ուղիները:

Օրակարգ

Զեկուցում_ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիր_Դ.Հարությունյան

Զեկուցում_INDC_Տ.Սեկոյան

Զեկուցում_ICA_Մ.Սարգսյան

Զեկուցում_Ինստիտուցիոնալ հարցեր_Ա.Մուրադյան

Զեկուցում_Կադաստրի բարելավում_Մ.Ծառուկյան

Զեկուցում_Անորոշությունների գնահատում_Հ.Հակոբյան

Զեկուցում_Էներգետիկա սեկտոր_Վ.Սարգսյան

Զեկուցում_ԳԱՏԱՀ սեկտոր_Ա.Աղազարյան և Վ.Մացակյան

 

Հունիս 2018 Հայաստանի Երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Հունիս 2018 Ներկայացվել են Երևանի 31 մանկապարտեզների շենքերի տեխնիկական վիճակի /սեյսմիկ հետազննության արդյունքները Կարդալ ավելին
Հունիս 2018 Երգիծանկարների ցուցահանդես նվիրված կլիմային Կարդալ ավելին
Հունիս 2018 «Կայուն էներգետիկայի զարգացման հեռանկարները Հայաստանի համայնքներում» խորագրով երկրորդ համաժողով Կարդալ ավելին
Մայիս 2018 Բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության կառավարում և ֆինանսավորում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (13)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (3)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (5)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (13)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (43)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)