19 դեկտեմբերի 2018

«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԵՖ ծրագրի ավարտական սեմինարը «Ձեռքբերումների կայունություն և մասշտաբավորման հնարավորություններ» խորագրով կայացել է «Մարիոտ Արմենիայում» 2018թ. դեկտեմբերի 19-ին:

Ավարտական սեմինարի ընթացքում շեշտադրվեցին ծրագրի առանցքային ձեռքբերումները և քննարկվեցին դրական փորձի կրկնօրինակման հնարավորությունները: Ծրագրի «Քաղած դասեր» հաշվետվությունը հասանելի է այստեղից:

Ծրագրի շրջանակներում լուսավորության ոլորտում էներգաարդյունավետության առավելությունները ներդրվել են օրենսդրության մեջ և կարգավորող ակտերում, ցուցա­դրվել են 18 համայնքներում արտաքին և 10 հանրային շենքերում ներքին լուսա­վորու­թյան ծրագրերի միջոցով, սատարվել է էներգետիկ ցուցանիշների փորձարկ­ման լաբո­րատո­րիաների արդիականացման շնորհիվ, խրախուսվել է կարողու­թյունների հզորաց­ման և հանրության իրազեկման բնագավառում: Ծրագրի գործունեությունը հատկապես նպաստել են էներգաարդյունավետության առավելությունների վերաբերյալ սպառող­ների իրակզեկման բարձրացմանը, այսպիսով հիմք ստեղծելով նրանց կողմից որոշում­ների ընդունման համար:

Սեմինարին մասնակցել են ՀՀ գերատեսչությունների, համայնքապետարանների, հիմնադրամների, միջազգային կառույցների, մասնագիտացված կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

Օրակարգը

Մասնակիցները

Ելույթները

Դիանա Հարությունյան. Ծրագրի հիմնական արդյունքները

Արմեն ԳուլքանյանԱրտաքին և ներքին լուսավորության ցուցադրական նախագծերում կիրառված մոտեցումները և կրկնօրինակման ապահովման խնդիրները

Մարիաննա Արզանգուլյան. Էներգետիկ արդյունավետության ընկալման վերափոխական զարգացումներ

Փետրվար 2019 Հարմարվողականության ազգային ծրագրի մեկնարկային սեմինար Կարդալ ավելին
Փետրվար 2019 Էներգաարդյունավետության խթանման ԵԱՏՄ ծրագիր. ձեռքբերումներ և հեռանկարներ Կարդալ ավելին
Հունվար 2019 Դասընթաց «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների համար Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2018 Քաղաքային կանաչ լուսավորություն ծրագրի ավարտական սեմինար Կարդալ ավելին
Նոյեմբեր 2018 ԻՍՕ 50001-2018 «էներգակառավարում», միջազգային դասընթացը Երևանում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (17)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (12)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (18)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (2)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (45)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Ազգային հարմարվողականության ծրագիր (2)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)