20 ապրիլի 2017

2017թ. ապրիլի 15-ին այց է կազմակերպվել Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքի պիլոտային ծրագրի տեղանք, որտեղ իրականացվում են սելավապաշտպան միջոցառումներ: Նախկինում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Չիվա համայնքում սելավի ռիսկը շատ բարձր է և բացահայտվել են սելավի չորս հիմնական աղբյուրներ, որոնցից մեկը ընտրվել է ՄԱԶԾ-ի կողմից որպես ծղոտե գլանների միջոցով սելավապաշտպան ցուցադրական ծրագրի իրականացման տեղանք: Ծրագիրն իրականացվում է «Տեղական զարգացման բարելավված պլանավորման միջոցով կլիմայի փոփոխության  ռիսկերի մեղմումը  գյուղական համայնքներում» ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ Ծրագրի կողմից:

Դեգրադացված լանջերին տեղադրվել են ծղոտե գլաններ, որոնք տեղակայվել են միմյանց նկատմամբ որոշակի հեռավորության վրա: Ծղոտե գլանները հնարավորություն են տալիս դանդաղեցնել ջրի հոսքը, պահպանել խոնավությունը և բույսերի սերմերը՝ այսպիսով ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ բուսականության վերականգնման համար: Չիվայի ծրագրի դեպքում բացի ծղոտե գլաններից  ցուցադրական ծրագրի տեղանքում տնկվել են նաև չորադիմացկուն ծառեր, և բարձրացվել է տնկիների կպչողականությունը ջրի կլանման միջոցով: Բուսականության պահպանման նպատակով տեղանքը նաև ցանկապատվել է, որպեսզի թույլ չտրվի կենդանիների մուտքը տարածք:  

Ծրագրի իրականացման ընթացքում Չիվայի համայնքապետարանը համագործակցել է ՄԱԶԾ-ի հետ և ներկայումս էլ ապահովում է տեղանքի պահպանությունը: Համայնքապետրանը հոգում է նաև ծառերի ոռոգման, ինչպես նաև տեղանքի անվտանգությունը: Մոնիթորինգի արդյունքում պարզ դարձավ, որ 2016թ. գարնանը տնկված վայրի ծառերի կպչողականությունը 65-70 % է, որն էլ շատ լավ արդյունք է՝ հաշվի առնելով տարածքի դեգրադացվածությունը: Հողի բերրիությունը ստուգելու նպատակով 2016թ. աշնանը տարածքում տնկվել են նաև դեղձենիներ: 2016թ. համեմատ բուսականությունը նույնպես ավելի լավ է աճել այդ տարածքում: ՄԱԶԾ-ն  կշարունակի տեղանքի մոնիթրինգը, որպեսզի հավաքագրվեն բոլոր անհրաժեշտ տվյալները հետագայում այլ տեղենանքներում այդ տեխնոլոգիան կիրառելու համար:

Այցի մասին պատմող տեսահոլովակ

 

Ապրիլ 2017 Նոր էներգաարդյունավետ լուսատուները Երևանի Արշակունյաց պողոտայում Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2017 Այց սելավապաշտպան միջոցառման իրականացման տեղանք Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքում Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2017 Հայաստանում լուսավորության ոլորտում նոր էներգաարդյունավետ շինարարական նորմի ներկայացում Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2017 Ղրղզստանի բարձր մակարդակի պատվիրությունը Հայաստանում Կարդալ ավելին
Մարտ 2017 Փարիզյան համաձայնագիրը և Դոհայի փոփոխությունը վավերացվեցին Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (35)
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (1)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (5)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (3)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)