23 օգոստոսի 2018

Հայաստանում էներգաարդյունավետության ցուցանիշների փորձարկման կարողությունների հզորացումը և ՄԱԶԾ-ՌՏՀ տարածաշրջանային ծրագրի կողմից օժանդակության ուղղությունները աշխատաժողովը տեղի է ունեցել «Էրեբունի Պլազա» բիզնես կենտրոնում 2018թ. օգոստոսի 23-ին: Քննարկման կենտրոնում էին գործընկեր երկրնե­րում էներգա­արդյու­նա­վետության ցուցանիշների փոր­ձարկ­ման կարողությունների հզորաց­ման հայեցակարգը, ինչպես նաև էներգասպառող սարքերի փորձարկման լաբորատորիաների համապատասխանության գնահատման մեթոդաբանությունը և հնարավոր գործընկեր լաբորատորիաների գնա­հատման արդյունքները: Մասնակիցները հասան համաձայնության հետագա քայլերի վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ՌՏՀ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում:

Օրակարգը

Մասնակիցները

Ելենա Պոլյակովա. ՀՀ-ում էներգաարդյունավետոթյան փորձարկման լաբորատորիաների զարգացման ռամավարության իրականացման առաջարկներ (ռուսերեն)

Գևորգ Նազարյան. ՀՀ-ում էներգաարդյունավետության փորձարկման լաբորատորիաների համապատասխանության գնահատման մարմինների ներուժի ակնարկը (ռուսերեն)

Փետրվար 2019 Հարմարվողականության ազգային ծրագրի մեկնարկային սեմինար Կարդալ ավելին
Փետրվար 2019 Էներգաարդյունավետության խթանման ԵԱՏՄ ծրագիր. ձեռքբերումներ և հեռանկարներ Կարդալ ավելին
Հունվար 2019 Դասընթաց «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների համար Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2018 Քաղաքային կանաչ լուսավորություն ծրագրի ավարտական սեմինար Կարդալ ավելին
Նոյեմբեր 2018 ԻՍՕ 50001-2018 «էներգակառավարում», միջազգային դասընթացը Երևանում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (17)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (12)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (18)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (2)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (45)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Ազգային հարմարվողականության ծրագիր (2)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)