23 օգոստոսի 2018

Հայաստանում էներգաարդյունավետության ցուցանիշների փորձարկման կարողությունների հզորացումը և ՄԱԶԾ-ՌՏՀ տարածաշրջանային ծրագրի կողմից օժանդակության ուղղությունները աշխատաժողովը տեղի է ունեցել «Էրեբունի Պլազա» բիզնես կենտրոնում 2018թ. օգոստոսի 23-ին: Քննարկման կենտրոնում էին գործընկեր երկրնե­րում էներգա­արդյու­նա­վետության ցուցանիշների փոր­ձարկ­ման կարողությունների հզորաց­ման հայեցակարգը, ինչպես նաև էներգասպառող սարքերի փորձարկման լաբորատորիաների համապատասխանության գնահատման մեթոդաբանությունը և հնարավոր գործընկեր լաբորատորիաների գնա­հատման արդյունքները: Մասնակիցները հասան համաձայնության հետագա քայլերի վերաբերյալ ՄԱԶԾ-ՌՏՀ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում:

Օրակարգը

Մասնակիցները

Ելենա Պոլյակովա. ՀՀ-ում էներգաարդյունավետոթյան փորձարկման լաբորատորիաների զարգացման ռամավարության իրականացման առաջարկներ (ռուսերեն)

Գևորգ Նազարյան. ՀՀ-ում էներգաարդյունավետության փորձարկման լաբորատորիաների համապատասխանության գնահատման մարմինների ներուժի ակնարկը (ռուսերեն)

Հոկտեմբեր 2018 Մասնակցություն Ռուսաստանյան էներգետիկ Շաբաթի 2018 աշխատանքներին Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2018 Հայաստանի և Լիբանանի միջև կայացավ փորձի փոխանակում Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2018 Լուսավորության սարքեր ՀՀ բնապահպանության նախարարության համար Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2018 Կայացել է «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի խորհրդի նիստը Կարդալ ավելին
Օգոստոս 2018 Գործընկեր լաբորատորիաների հայեցակարգը և ընտրությունը, աշխատաժողով Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (17)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (6)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (14)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (2)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (45)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)