27 մայիսի 2019

ՄԱԶԾ գրասենյակը Բելառուսում, Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդը (ԳԷՖ) և Բելառուսի Հանրապետության բնական պաշարների և բնապահպանության նախարարությունը «Բելառուսի փոքր և միջին քաղաքներում կանաչ քաղաքային պլանավորմանն աջակցելու» (Կանաչ քաղաքներ) ծրագրի շրջանակներում կազմակերպեցին մի շարք միջոցառումներ «Բելառուսում բնակարանաշինության, քաղաքաշինության և հողային քաղաքականության կայուն զարգացման նպատակների խթանումը» թեմայով Մինսկ և Նովոգրուդոկ քաղաքներում 2019-ի մայիսի 21-ից 24-ը: Միջոցառումներն իրականացվում են ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի, ՄԱԿ-ի Բնակչության ծրագրերի (ՄԱԿ-Հաբիթաթ) և Բելառուսի Հանրապետության ճարտարապետության և շինարարության նախարարության հետ համատեղ` Բելառուսի Հանրապետության Նախագահին ենթակա Կառավարման ակադեմիայի աջակցությամբ:

Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող տարածաշրջանային ծրագիրը կարևորում է ԵԱՏՄ երկրների միջև ​​համագործակցության զարգացմանն ուղղված միջոցառումները էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բնագավառում: Ծրագիրը համակազմակերպեց «Կանաչ քաղաքաշինություն, կայուն էներգետիկա և էներգաարդյունավետություն» IV բաժնի գործունեությունը, որը տեղի է ունեցել 2019-ի մայիսի 23-ին: Տարածաշրջանային ծրագրի գործընկեր երկրների ներկայացուցիչները ծանոթացան «Կանաչ քաղաքներ» ծրագրի կողմից իրականացված՝ խելացի քաղաքին և էներգախնայողությանը վերաբերող ցուցադրական նախաձեռնություններին,  2019-ի մայիսի 24-ին դեպի Նովոգրուդոկ շրջան կատարած ուսումնական այցի շրջանակներում:

Միջոցառումների նյութերը ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով հասանելի են այստեղից, իսկ լուսանկարները՝ այստեղից:

Աշխատանքներին է անդրադարձել է Նովոգրուդոկ քաղաքի հեռուստատեսությունը:

Հունիս 2019 #ՄիասինՊայծառԷ էներգաարդյունավետության փառատոն Կարդալ ավելին
Մայիս 2019 ԿԶՆ, քաղաքաշինություն, բնակֆոնդ և հողօգտագործում, միջազգային սեմինար Կարդալ ավելին
Մայիս 2019 «Էներգաարդյունավետ դպրոց» մրցույթի հաղթողները հայտնի են Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2019 «ԵՄ կլիմայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի ազգային մեկնարկային աշխատաժողով Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2019 Էներգաարդյունավետության վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածությունը. հետազոտության արդյունքներ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (18)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (17)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (18)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (2)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (45)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Ազգային հարմարվողականության ծրագիր (2)
ԵՄ կլիմայի համար (1)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիլմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (0)