07 հուլիսի 2017

Հայաստանի համայնքների միության հետ համագործակցությամբ «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ և «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ քաղաքային համայնքների, ֆինանսական կառույցների, գիտության և կրթության ոլորտի  ներկայա­ցուցիչների համար 2017թ. հուլիսի 6-ից 7-ը կազմակերպվեց ուսուցողական և փորձի փոխանակման արտագնա միջոցառում:

«Քաղաքների էներգետիկ կառավարման հիմունքները, լուսավորության ժամանակակից համակարգերի նախագծման առանձնահատկությունները, կանաչ գնումների հնարավորությունները Հայաստանի համայնքներում» աշխատաժողովը վարել է ոլորտում զգալի փորձ ունեցող ՄԱԶԾ միջազգային փորձագետ՝ Անդրեյ Դոդոնովը: Աշխատաժողովի ընթացքում ներկայացվել են քաղաքների էներգետիկ կառավարման տեսական և գործնական հիմունքները, էներգետիկ կառավարման ռուսական փորձը: Տեղական փորձագետների խումբը ներկայացրել է էներգետիկ աուդիտի իրականացման մեթոդաբանության, շենքերի սերտիֆիկացման և ժամանակակից էներգաարդյունավետ լուսավորության համակարգերի նախագծման հիմունքները։ Իրականացվել են պրակտիկ նշանակություն ունեցող գործնական խմբակային աշխատանքներ:

Օրակարգը

Մասնակիցները

Ներկայացումները

Անդրեյ Դոդոնով (ռուսերեն). Ներածություն. Էներգակառավարում

Էներգակառավարման տեխնիկական լուծում

Միջազգային փորձի օրինակ

Էներգակառավարչի աշխատանքի մեթոդաբանություն

ԱՊՀ երկրներում էներգառեսուրսների կառուցվածքի գործարկում

Տիգրան Սեկոյան. Էներգետիկաուդիտ. Հիմնական տեսակները և մեթոդաբանությունները Էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված տիպային միջոցառումները շենքերում

Արթուր Ծուղունյան. Էներգետիկ անձնագրեր. Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների կազմումը

Վարդան Ղազարյան. Ծրագրային նախահաշվարկի և մոդելավորման դերը համայնքային արտաքին և ներքին լուսավորության համակարգերի արդիականացման ծրագրերում

Արսեն Կարապետյան. «Կանաչ» գնումներին առնչվող օրենսդրությունը հայաստանի հանրապետությունում

Արտեմ Խարազյան. ԵՄ «Քաղաքապետերիդաշնագիրհանունկլիմայիև էներգիայի» նախաձեռնությունը

Հրանտ Տեր-Գաբրիելյան. Էներգաարդյունավետ գործընթացներ համայնքային զարգացման համար 

Դեկտեմբեր 2017 Տաքուկ և լուսավոր սենյակներ, ավելի քիչ ծավալով արտանետված ջերմոցային գազեր. բարի գալուստ Երևանի N 160 մանկապարտեզ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2017 Եվրոպական ներդրումային բանկի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև ստորագրվեց Էներգաարդյունավետությանն ապահովման ֆինանսական համաձայնագիր Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2017 ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի 23-րդ Կողմերի կոնֆերանսի արդյունքները Հայաստանի մամուլում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2017 Հայաստանը մասնակցեց ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի ազգային զեկույցների կարծիքների փոխանակման աշխատաժողովին Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2017 Կայացավ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի 23-րդ համաժողովը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (9)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (0)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (5)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (10)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (111)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (41)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (12)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (51)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)