02 սեպտեմբերի 2016

cover-arm-1

 

Հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀ բնապահապանության նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժան­դա­կությամբ իրականացվող «Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ին» ծրագրի շրջանակներում:

Հայերեն տարբերակ_2MB_pdf