20 հունիսի 2018

Երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցը (2ԵԱԶ) մշակվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի ֆինանսական աջակցությամբ և Հայաստանում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժանդակությամբ` «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի պատրաստում» ծրագրի շրջանակներում։

Զեկույցը տեղադրված է նաև ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարության կայքում

2ԵԱԶ_հայ:_3.78MB_pdf

2ԵԱԶ_հակիրճ նկարագիր_հայ._pdf