28 օգոստոսի 2017

ՄԱԿ-ի Ժնևյան խարտիան Կայուն բնակարանային տնտեսության մասին իրավաբանական ոչ պարտադիր ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, որի նպատակն է աջակցել անդամ երկրներին, որոնք ձգտում են բոլորի համար ապահովել արժանապատիվ, պատշաճ, մատչելի և սանիտարահիգիենիկ պահանջներին բավարարող բնակարանների հասանելիությունը:

Ներբեռնել Ժնևյան խարտիայի հայերեն թարգմանությունը:

Հրապարակումը տեղադրվեց նաև ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կայքում:

Տարբեր լեզուներին առկա բոլոր թարգմանությունները հասանելի են ՄԱԿ ԵՏՀ կայքից