01 հունվարի 2015

Factsheet_Isakov-arm

Երևանում էներգաարդյունավետ լուսադիոդային լուսավորության համակարգի ցուցադրական նախագիծ, Իսակովի պողոտա. ցուցադրում է նոր տեխնոլոգիաների առավելությունները՝ ուղղված էներգա-խնայողությանը և ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը: