Online Platform to Leverage UNDP’s Economic Advisors for Green Recovery Efforts and Long Term Development Planning

Հայերենը՝ շուտով

 

Տեսնել ավելին ...

ԵՄ-ն և ՄԱԶԾ-ը գործարկում են ԱլԳ երկրներում կլիմայական քաղաքականությունների և օրենսդրության բարելավման մասին www.eu4climate.eu տեղեկատվական կայքէջը

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագիրը գործարկել է կայքէջ, որտեղ մանրամասն տեղեկություններ են ներկայացվում ծրագրի, դրա նպատակների և հիմնական գործողությունների մասին: Կայքէ

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Արցախի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության հիմնահարցեր

«Արցախի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության հիմնահարցեր»-ը ներկայացնում է Արցախում կլիմայի փոփոխության գնահատման և կանխատեսման արդյունքները, որոնք կարևոր են կլիմայական ռիսկերի կառավարման

Տեսնել ավելին ...

«Արցախի Հանրապետության կլիմայական տեղեկագիր»

«Արցախի Հանրապետության կլիմայական տեղեկագիր»-ը նախատեսված է Արցախի Հանրապետության տնտեսության ոլորտներին կլիմայական տեղեկատվությամբ ապահովելու, տնտեսության պլանավորման, աղետների ռիսկերի
Տեսնել ավելին ...