Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում

Ծրագրի անվանումը՝ Շենքերի էներգա-արդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում(հակիրճ նկարագիր) Երկիրը՝ Հայաստան Լիազորված ազգային մարմին՝ ՀՀ բնապահ-պանությ

Տեսնել ավելին ...

Օրենսդրական բարելավում ԷԱ գծով

2016թ. մայիսի 12-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը:

Սկսած 2011թ. «Շենքերի

Տեսնել ավելին ...

Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն

Հայաստանում 12 քաղաքները ապահովում են ազգային ՀՆԱ-ի 90-ը: Դրանց մրցունակությունն ու գրավչությունը էական է երկրի կայուն տնտեսական զարգացման համար: Համենայն դեպս քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքային

Տեսնել ավելին ...

Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում

Երկրներին` ռիսկերի կառավարման կարողությունների զարգացման, շահառուներին` կլիմայի աճող ռիսկերից բխող մարտահրավերներին դիմակայելու համապատասխան որոշումներին օժանդակող տեղեկատվության և  գործիքների տրամադր

Տեսնել ավելին ...