Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանում գյուղատնտեսության խոցելիությունն ու հարմարվողականության հնարավորությունները կլիմայի փոփոխության համատեքստում

Հայաստանում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ գյուղատնտեսության ոլորտի խոցելիության և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գնահատման սույն զեկույցը պատրաստվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրա

Տեսնել ավելին ...

Արցախի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության հիմնահարցեր

«Արցախի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության հիմնահարցեր»-ը ներկայացնում է Արցախում կլիմայի փոփոխության գնահատման և կանխատեսման արդյունքները, որոնք կարևոր են կլիմայական ռիսկերի կառավարման

Տեսնել ավելին ...