Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Բազմաբնակարան շենքի պահպանման և շահագործման կանոններ

Բազմաբնակարան շենքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման, էներգաարդյունավետության միջոցառումների պատշաճ պլանավորման, անհրաժեշտ ներդրումների գնահատման, շենքի պահպանմանն ուղղված ծախսերի թափան

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևեր

Հաշվետվությունը մշակվել է Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդ

Տեսնել ավելին ...