Աշխատաժողով միջին և մեծ ֆերմերային տնտեսությունների գյուղատնտեսական թափոններից կենսավառելիքի արտադրության հնարավորությունների մասին

Միջին և մեծ ֆերմերային տնտեսությունների գյուղատնտեսական թափոններից կենսավառելիքի արտադրության հնարավորությունները քննարկելու նպատակով՝ 2017թ. նոյեմբերի 16-ին կազմակերպվել էր աշխատաժողով կենսավառելի

Տեսնել ավելին ...

Երևանի կանաչ լուսավորության շաբաթ. նոր լույսի ներքո, 23-27 հոկտեմբերի 2017

 «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրը ՀՀ բնապահպանության նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ հոկտեմբերի 23-27-ը կազմակերպում է «Երևանի կանաչ լո

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնական նպատակն է էներգաարդյունավետության (ԷԱ) ազգային համակարգերի ներդրման հզորացման միջոցով նվազեցնել ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումները Եվրասիական տնտեսական միության (

Տեսնել ավելին ...

«Արհեստական և բնական լուսավորում» ՀՀՇՆ 22-03-2017

«Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերում սահ­ման­վում են պարտադիր պահանջներ տարբեր նշանակության շենքերի և շինու­թյուն­ների, շենքերից դուրս աշխատանքնե

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 2013թ և 2014թ. հաշվետվության նախագիծ

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվության նախագիծ

ՀՀ ՋԳԱԿ հաշվետվության նախագիծը կազմվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական

Տեսնել ավելին ...