Գիտելիքի և փորձի փոխանակումը կխթանի «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման (ՉՀՀ) համակարգի մշակման հաջորդ փուլը

Մայիսի 11-12-ը «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված «Ջերմոցային գազերի արտանետումների գույքագրման ազգային համակարգի մշակման ճանապարհային քարտեզ» թեմայով աշ

Տեսնել ավելին ...

«Կլիմայի փոփոխության թափանցիկության շրջանակը.ներածական դասընթաց». երկօրյա աշխատաժողով Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական խորհուրդի և դրա աշխատանքային խմբերի անդամների մասնակցությամբ

Մայիսի 12-13-ին «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ և «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրա

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի տեխնիկական վերլուծության ամփոփ զեկույց

2018թ. մայիսի 5-ին ՄԱԿՓՇԿ-ի Քարտուղարությանը ներկայացված Հայաստանի Երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի տեխնիկական վերլուծության ամփոփ զեկույցը ներառում է Տեխնիկական փորձագետների թիմի կողմից իրականա

Տեսնել ավելին ...

Ստանդարտացված բազային գիծ. Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի CO2 արտանետումների գործակցի հաշվարկ

Հաշվետվությունըմշակվել է «ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակներում:

Ստանդարտացված բազային գիծը ներկայացնում է Հայաստանի էլեկտրաէներգ

Տեսնել ավելին ...