Փողոցային լուսավորության համակարգերի արդիականացման նախագծերի իրականացման մեթոդական ապահովում. կլոր-սեղան քննարկում

 «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է կլոր-սեղան քննարկում, նվիրված փողոցային լուսավորության համակարգերի արդիականացման նախագծերի իրականացմ

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի կայուն բնակարանային տնտեսության, քաղաքաշինության և հողերի կառավարման բնագավառներում առկա միտումները և մարտահրավերները

Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի, Միավորված ազգերի կազմակերպության Հաբիթաթի հետ համագործակցությամբ և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի համակ

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն

Հայաստանում 12 քաղաքները ապահովում են ազգային ՀՆԱ-ի 90-ը: Դրանց մրցունակությունն ու գրավչությունը էական է երկրի կայուն տնտեսական զարգացման համար: Համենայն դեպս քաղաքային ենթակառուցվածքների և քա

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 2013թ և 2014թ. հաշվետվության նախագիծ

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվության նախագիծ

ՀՀ ՋԳԱԿ հաշվետվության նախագիծը կազմվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական

Տեսնել ավելին ...

ՄԱԿ ԵՏՀ երկրի բնակարանային տնտեսության և հողային ռեսուրսների կառավարման նկարագիր. Հայաստան

ՄԱԿ ԵՏՀ Բնակարանային տնտեսության և հողային ռեսուրսների կառավարման Երկրի նկարագրերը միտված են օժանդակել կառավարություններին` բարելավել իրենց բնակարանային տնտեսության, քաղաքաշինության և հողային

Տեսնել ավելին ...