ԵՄ-ն և ՄԱԶԾ-ը գործարկում են ԱլԳ երկրներում կլիմայական քաղաքականությունների և օրենսդրության բարելավման մասին www.eu4climate.eu տեղեկատվական կայքէջը

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագիրը գործարկել է կայքէջ, որտեղ մանրամասն տեղեկություններ են ներկայացվում ծրագրի, դրա նպատակների և հիմնական գործողությունների մասին: Կայքէ

Տեսնել ավելին ...

Եվրոպական հանձնաժողովի կլիմայական հավակնությունն է մինչև 2030 թվականը արտանետումների մակարդակը կրճատել 55 տոկոսով

Սեպտեմբերի 16-ին Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրեց իր ծրագիրը մինչև 2030 թվականը Եվրոպական միությունում ջերմոցային գազերի արտանետումների քանակը 1990 թ. համեմատ առնվազն 55 տոկոսով կրճատելու մասին,

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Արցախի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության հիմնահարցեր

«Արցախի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության հիմնահարցեր»-ը ներկայացնում է Արցախում կլիմայի փոփոխության գնահատման և կանխատեսման արդյունքները, որոնք կարևոր են կլիմայական ռիսկերի կառավարման

Տեսնել ավելին ...

«Արցախի Հանրապետության կլիմայական տեղեկագիր»

«Արցախի Հանրապետության կլիմայական տեղեկագիր»-ը նախատեսված է Արցախի Հանրապետության տնտեսության ոլորտներին կլիմայական տեղեկատվությամբ ապահովելու, տնտեսության պլանավորման, աղետների ռիսկերի
Տեսնել ավելին ...