ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են ջրային ռեսուրսների խոցելիության և մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման հարցերը

Դեկտեմբերի 28-ին կայացած աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվեցին «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում իրականացված «Արարատյան դաշտի ընտրված

Տեսնել ավելին ...

Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող հարցերի հանրամատչելի լուսաբանումը. ՀԱԾ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում կայացավ երկօրյա դասընթաց մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների համար

Դեկտեմբերի 22-23-ին կայացավ «Կլիմայի փոփոխության լուսաբանումը զանգվածային լրատվության միջոցներում» դասընթացը՝ նախատեսված հանրային նշանակության տարբեր ոլորտներ լուսաբանող լրագրողներ

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի Հանրապետության Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ.

ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվությունըկազմվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժանդակությա
Տեսնել ավելին ...

ՀՀ ոռոգման նորմերի արդիականացումը կլիմայի կանխատեսվող փոփոխության համատեքստում

Հայաստանը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելի երկրներից է: Երկրում դիտվում է կլիմայի փոփոխության բարձր ազդեցություն, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ բարձր զգայունություն և հարմարվողականության միջոցառո
Տեսնել ավելին ...