Կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրները ներկայացվեցին Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի լրագրողական դասընթացին

Գլոբալ տաքացումն իրականություն է, որի հետևանքները շոշափելիեն նաև Հայաստանում։

Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) պատվիրակության կողմից կազմակերպված լրագրողական դասընթացի շրջ

Տեսնել ավելին ...

ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ԳԼՈԲԱԼ ՏԱՔԱՑՈՒՄ 1.5ºC-ով

ՄԱԿ ԿՓՇԿ կողմից հրապարակվել է «ԳԼՈԲԱԼ ՏԱՔԱՑՈՒՄ 1.5ºC-ով» հատուկ հաշվետվությունը` ի պատասխան ԿՓՇԿ պահանջին «2018թ.-ին կազմել հատուկ զեկույց, որը կանդրադառնա նախաարդյունաբերակա

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2016թ.

ՀՀ ՋԳԱԿ հաշվետվությունը կազմվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի ֆինանսական աջակցությամբ և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժան­դա­կությամբ:

ՀՀ ջեր

Տեսնել ավելին ...

Կանաչ լուսավորություն, տեսությունը և սկզբունքները ճարտարապետների և ճարտարագետների համար

Այս երկլեզու դասագիրքը նպատակ ունի խրախուսել էներգաարդյունավետությունը լուսավորության ներքին և արտաքին համակարգերի պլանավորման ու նախագծման մեջ՝ ճարտարապետներին և ճարտարագետներին գիտական ու կիրառակ

Տեսնել ավելին ...