Երևանի կանաչ լուսավորության շաբաթ. նոր լույսի ներքո, 23-27 հոկտեմբերի 2017

«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրը ՀՀ բնապահպանության նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ հոկտեմբերի 23-27-ը կազմակերպում է «Երևանի կանաչ լուսավոր

Տեսնել ավելին ...

Հանրային ելույթ «Ինչպես բարելավել էներգաարդյունավետությունը և զարգացնել պահանջարկի կառավարումը» թեմայով

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում և Նիդեռլանդների «Կառավարիչների տեղակայման ծրագրի» նախաձեռնության աջակցութ

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն

Հայաստանում 12 քաղաքները ապահովում են ազգային ՀՆԱ-ի 90-ը: Դրանց մրցունակությունն ու գրավչությունը էական է երկրի կայուն տնտեսական զարգացման համար: Համենայն դեպս քաղաքային ենթակառուցվածքների և քա

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 2013թ և 2014թ. հաշվետվության նախագիծ

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվության նախագիծ

ՀՀ ՋԳԱԿ հաշվետվության նախագիծը կազմվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության համակարգման ներքո, Գլոբալ էկոլոգիական

Տեսնել ավելին ...

ՄԱԿ ԵՏՀ երկրի բնակարանային տնտեսության և հողային ռեսուրսների կառավարման նկարագիր. Հայաստան

ՄԱԿ ԵՏՀ Բնակարանային տնտեսության և հողային ռեսուրսների կառավարման Երկրի նկարագրերը միտված են օժանդակել կառավարություններին` բարելավել իրենց բնակարանային տնտեսության, քաղաքաշինության և հողային

Տեսնել ավելին ...