ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են կլիմայի փոփոխության համատեքստում քաղաքային կանաչ ենթակառուցվածքների կառավարման խնդիրներն ու բարելավման հնարավորությունները

Նոյեմբերի 28-ին Ա․ Թախտաջյանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ում կայացած աշխատանքային հանդիպման ընթացքում ներկայացվել և շահառուների հետ քննարկվել է  «ՀՀ քաղաքային կանաչ տնկարկների բ

Տեսնել ավելին ...

Հայտնի են ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում անցկացվող «Դիմակայենք կլիմայի փոփոխությանը» լրագրողական նյութերի մրցույթի հաղթողները

Նոյեմբերի 15-ին կայացավ «Դիմակայենք կլիմայի փոփոխությանը»  լրագրողական նյութերի մրցույթի եզրափակիչ փուլը: Ուսանողների և երիտասարդ մասնագետների համար նախատեսված մրցույթի նպատակն էր

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Հայաստանում ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական գնահատում և ոլորտային հարմարվողականության միջոցառումների ծախս-օգուտ վերլուծություն. ջրառաջարկի և ջրպահանջարկի վերլուծություն և կանխատեսումներ

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է «Հայաստանում ջրային ռեսուրսների ոլորտում կլիմայի փոփոխության ազդեցության սոցիալ-տնտեսական

Տեսնել ավելին ...

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում մշակվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագրի հաղորդակցման ռազմավարություն»

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծարգրի շրջանակում մշակվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագրի գործընթացի և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականու­թյան

Տեսնել ավելին ...