Քաղաքային կանաչ լուսավորություն ծրագրի ավարտական սեմիանր

«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԵՖ ծրագրի ավարտական սեմինարը «Ձեռքբերումների կայունություն և մասշտաբավորման հնարավորություններ» խորագրով կայացել է «Մարիոտ Արմե

Տեսնել ավելին ...

ԻՍՕ 50001-2018 «էներգակառավարում», միջազգային դասընթացը Երևանում

ՄԱԶԾ-ՌՏՀ տարածա­շրջանային ծրագիրը և «Բիզնես-Դիալոգ» ՓԲԸ համատեղ կազմակերպեցին «ISO 50001: 2018 ստանդարտ. նոր հնա­րա­վորություններ էներգակառավարման համակարգի զարգացման

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

Կանաչ լուսավորություն, տեսությունը և սկզբունքները ճարտարապետների և ճարտարագետների համար

Այս երկլեզու դասագիրքը նպատակ ունի խրախուսել էներգաարդյունավետությունը լուսավորության ներքին և արտաքին համակարգերի պլանավորման ու նախագծման մեջ՝ ճարտարապետներին և ճարտարագետներին գիտական ու կիրառակ

Տեսնել ավելին ...

Քաղած դասերի մասին զեկույց, Քաղաքային կանաչ լուսավորություն ծրագիր

Հայաստանում քաղաքային լուսավորության էներգետիկ արդյունավետության բարձրաց­մանն ու որակի բարելավմանը նպաստելու, ինչպես նաև ածխածնի արտանետումները կրճատելու նպատակով 2014-ից 2018-ը իրականացվել է

Տեսնել ավելին ...