Նոր էներգաարդյունավետ լուսատուները Երևանի Արշակունյաց պողոտայում

«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագրի շրջանակներում ՀՀ քաղաքապետարանների հետ համագործակցությամբ շարունակվում են Հայաստանի քաղաքային կարևոր ճանապարհների լուսավորությ

Տեսնել ավելին ...

Այց սելավապաշտպան միջոցառման իրականացման տեղանք Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքում

2017թ. ապրիլի 15-ին այց է կազմակերպվել Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքի պիլոտային ծրագրի տեղանք, որտեղ իրականացվում են սելավապաշտպան միջոցառումներ: Նախկինում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են

Տեսնել ավելին ...

Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն

Հայաստանում 12 քաղաքները ապահովում են ազգային ՀՆԱ-ի 90-ը: Դրանց մրցունակությունն ու գրավչությունը էական է երկրի կայուն տնտեսական զարգացման համար: Համենայն դեպս քաղաքային ենթակառուցվածքների և քա

Տեսնել ավելին ...

Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում

Երկրներին` ռիսկերի կառավարման կարողությունների զարգացման, շահառուներին` կլիմայի աճող ռիսկերից բխող մարտահրավերներին դիմակայելու համապատասխան որոշումներին օժանդակող տեղեկատվության և  գործիքների տրամադր

Տեսնել ավելին ...

Ներդաշնակեցված մոտեցում կանխիկի փոխանցմանը

Ներդաշնակեցված մոտեցում կանխիկի փոխանցմանը (Harmonized Approach to Cash Transfer, HACT)

Երևանի քաղաքապետարանի մասով

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի մասով

Տեսնել ավելին ...

4ԱՀ և 2ԵԱԶ Ծրագրի մեկնարկային հաշվետվություն

Մեկնարկային հաշվետվությունը մշակվել է “ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և երկամյա առաջընթացի  երկրորդ զեկույցի պատրաստում” ՄԱԶԾ/ԳԷՖ ծրագրի մեկնարկային

Տեսնել ավելին ...