30 ապրիլի 2019

Եվրոպական Միությունը 2019-ին մեկնարկեց «ԵՄ-ն կլիմայի համար» նոր տարածաշրջանային նախաձեռնությունը՝ աջակցելու Արևելյան գործընկերության վեց երկրներին (Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, և Ուկրաինա) մշակել և իրականացնել կլիմային առնչվող քաղաքականություն՝ հիմնվելով Կլիմայի փոփոխության մասին Փարիզի համաձայնագրի, ԵՄ-ի հետ ասոցացման և գործընկերության համաձայնագրերերի, Արևելյան գործընկերության «20 արդյունքներ մինչև 2020թ․» քաղաքականության նախաձեռնության, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի 2030թ․-ի Կայուն զարգացման օրակարգի ներքո երկրների պարտավորությունների վրա։ 8,8 միլիոն եվրո ընդհանուր բյուջեով «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագիրն օգնելու է երկրներին մշակել և իրականացնել հեռանկարային կլիմայական քաղաքականություն։ 2019թ. ապրիլի 30-ին Եվրոպական միությունը՝ ծրագրի իրականացման գործընկեր ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի (ՄԱԶԾ), ՀՀ կառավարության, և տարբեր շահագրգիռ խմբերի ավելի քան 60 ներկայացուցիչների հետ միասին, հավաքվել էին ծրագրի մեկնարկային սեմինարին՝ քննարկելու «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագրի գերակայությունները և իրականացման համար անհրաժեշտ հաջորդ քայլերը։

Օրակարգը                                                       Մասնակիցները

Մամլո հաղորդագրությունը                        Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկը

Ելույթները

Նատալիա Օլոֆինսկայա. «ԵՄ կլիմայի համար» համակարգումը ՄԱԶԾ այլ համապատասխան նախաձեռնությունների հետ տարածաշրջանային և ազգային մակարդակում

Անդրեա Բաջիոլի. ԵՄ քաղաքականության զարգացումնեըր (անգլերեն)

Մայիս 2019 «Էներգաարդյունավետ դպրոց» մրցույթի հաղթողները հայտնի են Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2019 «ԵՄ կլիմայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի ազգային մեկնարկային աշխատաժողով Կարդալ ավելին
Ապրիլ 2019 Էներգաարդյունավետության վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածությունը. հետազոտության արդյունքներ Կարդալ ավելին
Մարտ 2019 «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացում. միտումները և հնարավորությունները» խորագրով միջոցառումների շարք, մարտի 12-15, 2019թ. Կարդալ ավելին
Փետրվար 2019 Հարմարվողականության ազգային ծրագրի մեկնարկային սեմինար Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (18)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (15)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (18)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (2)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (45)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Ազգային հարմարվողականության ծրագիր (2)
ԵՄ կլիմայի համար (1)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիլմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (0)