26 հուլիսի 2021

Հուլիսի 23-ին կայացավ ազգային աշխատաժողով՝ նվիրված Հայաստանի երկարաժամկետ ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության մաս կազմող գյուղատնտեսության ոլորտից ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումների կրճատման ներուժի գնահատման արդյունքներին։

Աշխատաժողովի նպատակն էր ներկայացնել «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ԵՄ-ՄԱԶԾ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ-ի և  «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ICARE) կողմից իրականացված «Մեղմման հնարավորությունները և կլիմայական նկատառումների ներառումը գյուղատնտե­սությունում» ուսումնասիրությունը և քննարկել դրա հիմնական արդյունքները ոլորտի քաղաքականության մշակման պատասխանատուների և փորձագիտական շրջանակների հետ:

Միջոցառումը համախմբել էր մոտ 54 պետական պաշտոնյաների ՀՀ շրջակա միջավայրի և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություններից, ՀՀ վիճակագրական և Կադաստրի կոմիտեներից, ներկայացուցիչների ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրից, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունից, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունից,  Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանից, Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնից, Ագրոբիզնեսի և գյուղական զարգացման կենտրոն (CARD) հիմնադրամից, մասնագիտացված կառույցներ ներկայացնող և անհատ փորձագետների:

Ուսումնասիրության շրջանակում դիտարկվել է Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտը, որը ՋԳ  արտանետումների երկրորդ ամենախոշոր ոլորտն է (18․5), որպես մի շարք գործընթացների ուղղակի հետևանք, այդ թվում՝ աղիքային խմորման, գոմաղբի կառավարման, մշակաբույսերի պարարտանյութերի կիրառման և այլն։

Աշխատանքի հեղինակները առանձնահատուկ ուշադրություն գրավեցին ուսումնասիրության արդյունքում մշակված ընդհանուր բնույթի առաջարկությունների և ոլորտային հատուկ միջոցառումներ վրա: Վերջիններս ուղղված են առկա մարտահրավերների հաղթահարմանը, որոնք գյուղատնտեսության ոլորտն ավելի խոցելի են դարձնում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ և ստեղծում են լրացուցիչ խոչընդոտներ դրա մեղմման գործողությունների համար:

Այնուհետև մասնակիցների միջև քննարկում ծավալվեց, որը վարեց ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Դիանա Հարությունյանը։ Քննարկմանը վեր հանվեցին առաջարկվող գործողությունների և իրականացման մեխանիզմների հետ կապված որոշակի մտահոգություններն ու դիտարկումները:

Ուսումնասիրության արդյունքները, այդ թվում՝ հաշվի առնելով նաև աշխատաժողովի ընթացքում հնչեցված նկատառումները, կարտահայտվեն երկրի Ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարությամբ:

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

ԶԵԿՈՒՅՑ

 

Հուլիս 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են հարմարվողականության վերաբերյալ հաղորդակցության և իրազեկման ազգային ռազմավարության նախագիծը և առաջարկվող միջոցառումների ցանկը Կարդալ ավելին
Հուլիս 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում մեկնարկել է «ԴԻՄԱԿԱՅԵ՛ՆՔ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ » լրագրողական նյութերի մրցույթը Կարդալ ավելին
Հունիս 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում շահառու կառույցների հետ քննարկվել է սելավների ռիսկի կառավարմանն ուղղված առաջարկների փաթեթը Կարդալ ավելին
Հունիս 2022 Problems Encountered in the Roadmap Development of National Greenhouse Gas Emissions Inventory System Discussed with Stakeholders and Field Experts Կարդալ ավելին
Հունիս 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագրի հաղորդակցման ռազմավարություն» դասընթաց-աշխատաժողովը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (24)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (39)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (65)
ԵՄ-ն կլիմայի համար (39)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (2)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (4)