18 սեպտեմբերի 2020

Սեպտեմբերի 16-ին Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրեց իր ծրագիրը մինչև 2030 թվականը Եվրոպական միությունում ջերմոցային գազերի արտանետումների քանակը 1990 թ. համեմատ առնվազն 55 տոկոսով կրճատելու մասին, ինչպես նաև՝ կլիմայի փոփոխության մասին Եվրոպական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկը: 

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ասաց. «Մենք մեր ուժերի ներածին չափով անում ենք հնարավորը եվրոպացիներին տված մեր խոստումը կատարելու համար, այն է՝ մինչև 2050 թվականը Եվրոպան դարձնել աշխարհում արտանետումներով չեզոք առաջին աշխարհամասը: Այսօր ուղենշային է այդ ճանապարհորդության համար: Մինչև 2030 թվականը ԵՄ-ում ջերմոցային գազերի արտանետումների քանակը առնվազն 55 տոկոսով կրճատման նոր թիրախով սկիզբ կդնենք ավելի մաքուր մոլորակի և կանաչ վերականգնողությանը»:

Նոր թիրախը հիմնված է «Ազդեցությունների գնահատման» համապարփակ զեկույցի վրա, որում դիտարկվել են սոցիալական, տնտեսական ոլորտների և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները: Ազդեցության գնահատումը հստակ ցույց է տալիս, որ նոր թիրախի իրագործմամբ ԵՄ-ն հաստատուն քայլ կանի հասնելու չեզոք արտանետումների մինչև 2050 թվականը և Փարիզյան համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունների իրականացմանը: Եվրոպայի համար 2030 թիրախը հավակնոտ, իրագործելի և օգտավետ է, և ԵՄ «Կանաչ գործարքը» այդ վերափոխումն իրագործելու նախագիծն է:

Ջերմոցային գազերի արտանետումների քանակի 55 տոկոսով կրճատմանը հասնելու համար անհրաժեշտ կլինի գործողություններ ձեռնարկել տնտեսության բոլոր ոլորտներում: ԵՄ-ում հանածո վառելիքի այրման արդյունքում CO2 արտանետումները հանդիսանում եմ  ջերմոցային գազերի արտանետումների ամենամեծ աղբյուրը: Էներգետիկ ոլորտում ոչ CO2 արտանետվող գազերի հետ միասին դրանք կազմում են ԵՄ ջերմոցային գազերի արտանետումների 75-ից ավելին: Սա ընդգծում է էներգետիկ ոլորտի էական դերը արտանետումներով չեզոք տնտեսության անցնելու գործընթացում: Շենքերն ու տրանսպորտը, արդյունաբերության հետ միասին էներգիայի հիմնական օգտագործող սեկտորն են և արտանետումների աղբյուրը: Չեզոք արտանետումների հասնելու համար կարևոր է ոչ ածխածնային էներգետիկ ռեսուրսների մատակարարման ու պահանջարկի բավարարումը:

Հանձնաժողովը հրավիրել է Եվրոպական Խորհրդարանին և Խորհրդին հաստատելու 55 տոկոսի թիրախը որպես Փարիզյան համաձայնագրի ներքո ԵՄ նոր «Ազգային մակարդակով սահմանված ​​ներդրումներ» (ԱՄՍԳ) և ներկայացնելու այն ՄԱԿՓՇԿ Քարտուղարությանը մինչև տարեվերջ: Հանձնաժողովը սահմանել է նոր նպատակն իրականացնելու համար օրենսդրական առաջարկները, որոնք պետք է ներկայացվեն մինչև 2021 թ․ հունիսը։ Այդ առաջարկների թվում են հողօգտագործման արդյունքով առաջացող արտանետումները, էներգախնայողության ընդլայնումը, վերականգնվող էներգիայի քաղաքականությունների ամրապնդումը և տրանսպորտային միջոցների CO2 արտանետումների ստանդարտների հստակեցումը:

2030 թ. նոր կլիմայական նպատակը նաև խթանելու է Եվրոպայի տնտեսական վերականգնումը կորոնավիրուսային համավարակից՝ ներդրումներ կատարելով ռեսուրսարդյունավետ, ցիրկուլյար (շրջանաձև) տնտեսության մեջ, խթանելով նորարարություն մաքուր տեխնոլոգիաներում և ստեղծելով «կանաչ» աշխատատեղեր:

 

Հոկտեմբեր 2020 Online Platform to Leverage UNDP’s Economic Advisors for Green Recovery Efforts and Long Term Development Planning Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2020 ԵՄ-ն և ՄԱԶԾ-ը գործարկում են ԱլԳ երկրներում կլիմայական քաղաքականությունների և օրենսդրության բարելավման մասին www.eu4climate.eu տեղեկատվական կայքէջը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2020 Եվրոպական հանձնաժողովի կլիմայական հավակնությունն է մինչև 2030 թվականը արտանետումների մակարդակը կրճատել 55 տոկոսով Կարդալ ավելին
Օգոստոս 2020 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են կլիմայի փոփոխության համատեքստում ՀՀ գույղատնտեսության ոլորտի խոցելիությունն ու հարմարվողականության հնարավորությունները Կարդալ ավելին
Օգոստոս 2020 Եվրոպական միությունը խթանում է Հայաստանի համար կլիմայի փոփոխության բյուջետավորման նշագրման մոդելի համար առաջին փորձնական ուսումնասիրությունը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (24)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (34)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (17)
ԵՄ կլիմայի համար (16)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (0)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)