27 սեպտեմբերի 2019

2019-ի սեպտեմպերի 26-ին, Արմենիա Մարիոթ Երևան հյուրանոցում տեղի ունեցավ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ-ի և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համատեղ կազմակերպած աշխատաժողովը: Հանդիպման նպատակն էր ներկայացնել Հարմարվողականության ազգային ծրագրի (ՀԱԾ) մշակման հիմնական մոտեցումներն ու լավագույն միջազգային փորձը, ինչպես նաև քննարկել Հայաստանում ՀԱԾ-ի մշակման գործընթացը: Աշխատաժողովն ուղղված է աջակցել հարմարվողականության ազգային ծրագրի մշակման գործընթացն առաջնորդող ՀՀ շրջակա միջավայրի ներկայացուցիչներին և փորձագետներին ծրագրի լավագույն կառուցվածքի, շրջանակի, իրավական կարգավիճակի սահմանման հարցում՝ նպաստելով Հայաստանի ստանձնած կայուն զարգացման նպատակների ժամանակին իրագործմանը:

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի առաջին տեղակալ Իրինա Ղափլանյանը և ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Դիանա Հարությունյանը ելույթ ունեցան բացման խոսքով, իսկ Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության հարցերով միջազգային խորհրդատու Իֆրատ Յովելը ներկայացրեց ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ի/Փարիզի համաձայնագրի՝  ՀԱԾ մշակման պահանջները, ուղեցույցները, կառուցվածքի, շրջանակների և իրավական կարգավիճակի տարբերակներ: Հադիպման վերջում տեղի ունեցավ մասնակիցների առաջարկների փոխանակում և  քննարկում:

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստա­նում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանա­վորման  առաջխաղացման համար» Ծրագրի նպատակն է, Շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համատեղ, ինչպես նաև այլ ազգային ու տեղական գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ, մշակել ազգային հարմարվողականության ծրագիր՝ նպաստելով կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ինտեգրմանն ազգային, ոլորտային և տեղական կառավարման պլանավորման նաև բյուջետավորման գործընթացներում: Բացի այդ, Ծրագիրը կոչված է օժանդակել կլիմայի փոփոխություններով պայմանավորված  կայուն աճի կարևորագույն մարտահրավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հավաքագրման գործընթացում:

«Կլիմայի կանաչ հիմնադրամը» Հայաստանին տրամադրվել է 2.7 մլն դոլար չորս տարի տևողությամբ «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստա­նում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանա­վորման  առաջխաղացման համար» Ծրագրի իրականացման համար, որը լիովին համահունչ է Փարիզի համաձայնագրի ներքո երկրի նախատեսված հարմարվողականության առաջնահերթություններին։ Նախատեսվում է, որ ազգային հարմարվողականության պլանավորման գործընթացի զարգացմանը զուգընթաց, Հայաստանում հիմքեր կձևավորվեն ինստիտուցիոնալ մակարդակում կայուն հարմարվողականության գործ­ընթացքների ձևավորման համար, որոնք կնպաստեն համակարգային և  իտերատիվ կերպով խնդրիների դիտարկմանն առաջնային խոցելի ոլորտներում, մասնավորապես` ջրային ռեսուրսների, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, առողջապահության, զբոսա­շրջության և մարդկային բնակավայրերի ոլորտներում:

Մարտ 2023 «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են Հայաստանում գոմաղբի և հողերի կառավարման գործելակերպերից ջերմոցային գազերի արտանետումների գնահատման խնդիրներն ու լուծումները Կարդալ ավելին
Մարտ 2023 Հրապարակվել է «Կլիմայի Փոփոխություն 2023. Ընդհանրացված Հաշվետվություն»-ը Կարդալ ավելին
Փետրվար 2023 Կլիմայի փոփոխության հիմախնդիրներն ու լուծումները ՀՀ կառավարության և Ազգային ժողովի համագործակցության համատեքստում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2022 Ամփոփվել են «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի արդյունքները Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ Երևան քաղաքի խոցելիության գնահատման արդյունքները Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (25)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (39)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (82)
ԵՄ-ն կլիմայի համար (44)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (2)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (9)
Համայնքի կայունության ամրապնդում էներգաարդյունավետության և ցածր արտանետումներով զարգացման միջոցով (0)
Կլիմայական խոստում - խոստումից ազդեցություն (0)