14 ապրիլի 2022

Ապրիլի 12-ին Արտաշատում տեղի ունեցավ Արարատյան ջրավազանային կառավարման պլանի վերանայման աշխատանքների հանրային քննարկումը: Աշխատանքներն իրականացվել էին «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի ներքո՝ Հայաստանի Հանրապետության Հարավային և Արարատյան ջրավազանների համար Ջրավազանային կառավարման պլանների վերանայման խորհրդատվական ծառայությունների շրջանակում` «Գեոինֆո» ՍՊԸ-ի կողմից:

Աշխատաժողովի նպատակն էր Արարտյան ջրավազանային կառավարման տարածքի շահագրգիռ կողմերին ներկայացնել ջրավազանային կառավարման պլանի վերանայված և ավելացված բաժինները, ինչպես նաև կազմակերպել կատարված աշխատանքների արդյունքների և առկա խնդիրների հանրային քննարկում:

Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես եկան ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածքային բաժնի պետ Խաչիկ Հարությունյանը և ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի Կլիմայի, շրջակա միջավայրի, կայունության թիմի ղեկավար Հովհաննես Ղազարյանը:

«Արարատյան ջրավազանային կառավարման պլանի վերանայման անհրաժեշտությունն առաջացել է 2016-2021 թթ.-ի համար մշակված պլանի ժամանակահատվածի ավարտի հետ կապված: Շրջակա միջավայրի նախարարության նախաձեռնությամբ, ՄԱԶԾ ֆինանսավորմամբ մշակվել է 2022-2027թթ.-ի համար նոր Արարատյան ջրավազանային կառավարման պլան: Աշխատանքների ընթացքում վերանայվել են հիմնականում օգտագործելի ջրային ռեսուրսի ծավալները, ազգային և ստրատեգիական նշանակություն ունեցող ջրի ծավալները, ինչպես նաև թարմացվել են ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի կանխատեսվող տվյալները», - նշեց Խաչիկ Հարությունյանը:

Հովհաննես Ղազարյանն իր ելույթում ընդգծեց հատկապես կլիմայի փոփոխության համատեքստում ջրային ռեսուրսների հասանելիության ապահովմանն ուղղված հավելյալ միջոցառումների և գործողությունների կարևորությունը:

«Հայտնի է, որ ջրավազանային կառավարման պլանների մշակումը ՀՀ ջրային օրենսգրքի պարտադիր պահանջ է, որի նպատակն է բարելավել ջրային ռեսուրսների կառավարման և ջրօգտագործման արդյունավետությունը` հաշվի առնելով նաև կլիմայի փոփոխության ակնկալվող ազդեցությունը: Որպես արդյունավետ պլանավորման գործիք՝ ջրավազանային կառավարման պլանները սահմանում են բնապահպանական նպատակներ, ինչպես նաև դրանց հասնելուն ուղղված գործողությունների առաջնահերթություններ։ Սա անհրաժեշտ է ջրային ռեսուրսների արդյունավետ և կայուն ջրօգտագործման, ինչպես նաև ջրօգտագործողների հավասարակշռման համար՝ այդ թվում  գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն, արդյունաբերություն, էներգետիկայի և այլն»,- հավելեց Հովհաննես Ղազարյանը:

Արարատյան ջրավազանային կառավարման պլանի վերանայված և ավելացված գլուխների ու բաժինների տվյալները և տեղեկատվությունը կաջակցեն ջրային ռեսուրսների կառավարման համար պատասխանատու մարմիններին, վարչական մարմիններին և հանրությանը՝ ջրային ռեսուրսների ոլորտում որոշումների կայացման և դրանց ռացիոնալ և արդյունավետ օգտագործման հարցում:

Աշխատաժողովին ներկա գտնվեց և առցանց մասնակցեց ոլորտի 40 շահառու, այդ թվում` Շրջակա միջավայրի նախարարության, Արարատի մարզպետարանի, «Հիդրոօդերեևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, «Խոսրովի անտառ պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի, և ՄԱԶԾ ներկայացուցիչներ:

Ավելի վաղ՝ մարտի 10-ին «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի ներքո, արդեն կայացել է Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանի վերանայման աշխատանքների հանրային քննարկում, որի ընթացքում Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի շահագրգիռ կողմերին ներկայացվել են ջրավազանային կառավարման պլանի վերանայված և ավելացված բաժինները և կատարված աշխատանքների արդյունքները:

Միջոցառման օրակարգը

Ներկայացված նյութերը

ՋԿՊ-ի վերանայված բաժինները

Մարտ 2023 «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են Հայաստանում գոմաղբի և հողերի կառավարման գործելակերպերից ջերմոցային գազերի արտանետումների գնահատման խնդիրներն ու լուծումները Կարդալ ավելին
Մարտ 2023 Հրապարակվել է «Կլիմայի Փոփոխություն 2023. Ընդհանրացված Հաշվետվություն»-ը Կարդալ ավելին
Փետրվար 2023 Կլիմայի փոփոխության հիմախնդիրներն ու լուծումները ՀՀ կառավարության և Ազգային ժողովի համագործակցության համատեքստում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2022 Ամփոփվել են «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի արդյունքները Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2022 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ Երևան քաղաքի խոցելիության գնահատման արդյունքները Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (25)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (39)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (82)
ԵՄ-ն կլիմայի համար (44)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (2)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (9)
Համայնքի կայունության ամրապնդում էներգաարդյունավետության և ցածր արտանետումներով զարգացման միջոցով (0)
Կլիմայական խոստում - խոստումից ազդեցություն (0)