10 հոկտեմբերի 2021

Փարիզյան Համաձայնագրի 7-րդ Հոդվածի 11-րդ պարբերության համաձայն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Հայաստանի՝ հարմարվողականության առաջին ազգային ծրագիրը պաշտոնապես ներկայացրել է ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի քարտուղարություն: Փաստաթուղթն արդեն պաշտոնապես հրապարակվել է ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ կայքի՝ «Ազգային հարմարվողականության պլաններ» բաժնում:

Հիշեցնենք, որ 2021թ.-ի մայիսի 13-ին, ՀՀ Կառավարությունն ընդունել է N 749-Լ «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը» որոշումը: Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից Կանաչ կլիմայական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ և Հայաստանում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի օժանդակությամբ «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման  առաջխաղացման համար» ծրագրի շրջանակներում:

 

Հոկտեմբեր 2021 Դոնոր կազմակերպությունների ներկայա­ցուցիչներին ներկայացվեցին Փարիզյան համաձայնագրի ներքո երկրի պարտավորությունների և ԱՍԳ գործընկերության պլանի իրագործմանը միտված քննարկումների միջանկյալ արդյունքները Կարդալ ավելին
Հոկտեմբեր 2021 Հայաստանի հարմրավողականության ազգային ծրագիրը ներկայացվել է ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ քարտուղարություն Կարդալ ավելին
Հոկտեմբեր 2021 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում ՀԱԱՀ Ա.Ք. քոլեջի սաների համար կազմակերպվել է սեմինար ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելիության և հարմարվողականության վերաբերյալ Կարդալ ավելին
Հոկտեմբեր 2021 ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը ընդլայնում է Փարիզի համաձայնագրի ներքո երկրի պարտավորությունների եվ ԱՍԳ գործընկերության պլանի իրականացմանը նվիրված խորհրդակցությունների շարքը մասնավոր հատվածի հետ Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2021 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում մեկնարկել է դպրոցականների համար նախատեսված «Դիմակայենք կլիմայի փոփոխությանը» խորագրով մրցույթը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (24)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (39)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (37)
ԵՄ կլիմայի համար (33)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (0)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (1)