14 օգոստոսի 2018

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի նպատակներով պայմանավորված՝ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ), գերմանական KfW բանկի և Ազգային հիփոթեքային ընկերության միջև կնքվել է եռակողմ հուշագիր՝ Հայաստանում շենքերի Էներգաարդյունավետության բարձրացմանը նպաստելու նպատակով։

Հուշագիրը նախատեսում է համատեղ գործողությունների լայն շրջանակ, այդ թվում՝ խորհրդատվական աջակցություն Հայաստանի ֆինանսական կառույցներին շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նախագծերի հավաստագրման և ֆինանսավորման հարցում, տեխնիկական աջակցություն կառուցապատողներին՝ էներգաարդյունավետ շենքերի նախագծման և կառուցման վերաբերյալ, բազմաբնակարան շենքերի և առանձնատների էներգաարդյունավետության բարձրացման համատեղ պիլոտային նախագծերի մշակում և իրականացում։ Նախատեսվում է պիլոտային նախագծերը իրականացնել մինչև երեք բազմաբնակարան շենքերում։

ՄԱԶԾ-ն աջակցելու է ներկայում KfW բանկի ֆինանսավորմամբ Ազգային հիփոթեքային ընկերության կողմից իրականացվող՝ ՀՀ-ում բնակարանային ֆինանսավորման ծրագրի իրականացմանը։

ՄԱԶԾ-ն տեխնիկական աջակցություն կցուցաբերի տարբեր ուղղություններով, այդ թվում՝ տների էներգաարդյունավետության ցուցանիշների գնահատում, կառուցապատողների և բազմաբնակարան շենքերի ընտրության չափորոշիչների մշակում և այլն։

Փետրվար 2019 Հարմարվողականության ազգային ծրագրի մեկնարկային սեմինար Կարդալ ավելին
Փետրվար 2019 Էներգաարդյունավետության խթանման ԵԱՏՄ ծրագիր. ձեռքբերումներ և հեռանկարներ Կարդալ ավելին
Հունվար 2019 Դասընթաց «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների համար Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2018 Քաղաքային կանաչ լուսավորություն ծրագրի ավարտական սեմինար Կարդալ ավելին
Նոյեմբեր 2018 ԻՍՕ 50001-2018 «էներգակառավարում», միջազգային դասընթացը Երևանում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (17)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (12)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (18)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (2)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (45)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Ազգային հարմարվողականության ծրագիր (2)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)