29 դեկտեմբերի 2020

Դեկտեմբերի 28-ին կայացած աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվեցին «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում իրականացված «Արարատյան դաշտի ընտրված մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման մանրամասն մեթոդաբանություն» ուսումնասիրության նախնական արդյունքները:

ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Դիանա Հարությունյանը մեծապես կարևորեց կլիմայի փոփոխության համատեքստում ջրային ռեսուրսների խոցելիության խնդիրների ուսումնասիրումը և ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում այս ուղղությամբ հաջորդիվ քայլերի իրականացումը:

«Ջրային ռեսուրսների խոցելիության խնդիրը լուրջ մարտահրավեր է ինչպես գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների, այնպես էլ ջրային ռեսուրսների կառավարման, ջրօգտագործման թույլտվություններ տրամադրող, ինչպես նաև կայուն ջրօգտագործման և ռիսկերի ճիշտ գնահատման համար պատասխանատու մասնագետների համար: Կարևոր է հասկանալ, որ 2007թ.-ից հետո մենք ունենք փոխված իրադրություն՝ ինչպես կլիմայի փոփոխության, այնպես էլ նոր տեխնոլոգիաների կիրառման ու հողօգտագործման փոփոխության առումներով: Ուսումնսիրությունն իրականացնելիս մասնավորապես ընտրվել է Արարատյան դաշտը, որպես գյուղատնտեսության համար ամենակարևոր և ջրային ռեսուրսների խոցելիության տեսանկյունից ամենառիսկային տարածք: Նախնական արդյունքները կնրեկայացվեն ձեր ուշադրությանը, որից հետո կարևորում ենք լսել այս մոտեցման հետագա ընդլայնման և այլ տարածքների ու մշակաբույսերի ներգրավման վերաբերյալ ձեր կարծիքը: Ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը կարևոր է նաև երկարաժամկետ հեռանկարում, մասնավորապես ջրային ենթակառուցվածքների կառուցման և ջրավազանային կառավարման պլաններում անհրաժեշտ մոտեցումների կամ սահմանափակումների և արտոնությունների որոշման համար», նշեց տիկին Հարությունյանը:

Աշխատաժողովի ընթացքում ներկայացվեցին իրականացված ուսումնասիրության նախադրյալները, նպատակը, կիրառված մեթոդաբանությունը, նորմերի հաշվարկը, ակնկալվող և ստացված արդյունքները: Մասնակիցները մասնավորապես ծանոթացան ՊԳԿ «Ոռոգում և դրենաժ» թիվ 56 փաստաթղթի համաձայն առաջարկվող ոռոգման ռեժիմների արդիականացման մեթոդաբանությանը, մշակաբույսի ջրասպառման նորմի հաշվարկի և ոռոգման պլանավորման համար նախատեսված ՊԳԿ-ի «Cropwat 8.0» և «AquaCrop» համակարգչային ծրագրերին, ինչպես նաև «AquaCrop» համակարգչային ծրագրով մոդելավորված ոռոգման ժամանակացույցի և ՀՀ ոռոգման ռեժիմների համադրմանը:  Քննարկվեցին նաև ոռոգման ռեժիմների արդիականացման հետագա քայլերը:

Միջոցառմանը մասնակցեց ոլորտի շուրջ 20 շահառու, այդ թվում` Շրջակա միջավայրի, էկոնոմիկայի ու Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ:

 

 

Մարտ 2021 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում կայացավ «ԱԹՍ-երի գործածությունը շրջակա միջավայրի մոնիթորինգում» վերապատրաստումների շարքը Կարդալ ավելին
Մարտ 2021 Հայաստանի կողմից կլիմայական ֆինանսների բյուջետավորման և ծախսերի հսկման մասին պիլոտային ուսումնասիրությունը կնպաստի ԵՄ հաջողված փորձի կիրառմանը տեղական մակարդակում Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2020 ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են ջրային ռեսուրսների խոցելիության և մշակաբույսերի ոռոգման նորմերի արդիականացման հարցերը Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2020 Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող հարցերի հանրամատչելի լուսաբանումը. ՀԱԾ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում կայացավ երկօրյա դասընթաց մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների համար Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2020 Գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների խոցելիությունն ու հարմարվողականության լուծումները կլիմայի փոփոխության համատեքստում. ՀԱԾ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում կայացավ եռօրյա աշխատաժողով ոլորտի շահառուների մասնակցությամբ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2011 ԵԱՀ մեկնարկային սեմինար և ղեկավար կոմիտեի նիստ (20 12 2011) Կարդալ ավելին
Մայիս 2016 Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ քարտուղարությանը Կարդալ ավելին
Սեպտեմբեր 2016 Ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և մասշտաբավորում. շենքերի ԷԱ արդիականացում Կարդալ ավելին
Փետրվար 2016 «Էներգախնայող լուսավորությունը տանը և դպրոցում» դասախոսություն և մրցույթ Կարդալ ավելին
Դեկտեմբեր 2015 Ընդունվել է Փարիզի համաձայնագիրը Կարդալ ավելին
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (24)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (27)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (6)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (35)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (112)
Անտառների Հարմարվողականություն (59)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Մեղմման քաղաքականության աջակցություն (2)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (55)
Պասիվ արևային ջերմատուն (3)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (46)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (11)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (52)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (24)
ԵՄ-ն կլիմայի համար (20)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (0)
Կլիմա-խելացի լուծումներ համայնքների համար (1)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (0)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (0)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (0)