25 դեկտեմբերի 2019

«Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում էներգիայի արդյունավետության խթանման կարգավորող շրջանակ» ՄԱԶԾ-ՌՏՀ տարածաշրջանային ծրագրի հիմնական նպատակն էր էներգաարդյունավետության ազգային համակարգերի ներդրման հզորացման միջոցով նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Եվրասիական տնտեսական միության հետևյալ երկրներում, Հայաստան, Ղրղըզստան, Ղազախստան և Բելառուս: Հայաստանում իրականացվող երկամյա այս ծրագրի արդյունքները ներկայացվեցին Երևանում կայացած դրա ավարտական սեմինարի շրջանակներում:

Ներվեռնել Ավարտական հաշվետվությունը (անգլերեն)

Տարածաշրջանային ծրագրի ներքո պատրաստված վերլուծական մյուս արդյունքները հասանելիեն ծրագրի առանձնացված կայքից (հիմնականում՝ ռուսերեն)