14 մայիսի 2021

2021թ.-ի մայիսի 13-ին, ՀՀ Կառավարությունը հաստատել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի աջակցությամբ մշակված «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը»՝ ոլորտում իրականացվող գործընթացներին տալով ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթ: