27 մայիսի 2021

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում 2019 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվեց փորձնական հետազոտություն (Pilot Survey) Երևան քաղաքի երեք վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերում:​