21 փետրվարի 2022

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում թարմացվել են Հայաստանի Հանրապետության Հարավային և Արարատյան ջրավազանների՝ ջրավազանային կառավարման պլանների ընտրված ենթաբաժինները:

Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանի հաշվետվություն 

Արարատյան ջրավազանների՝ ջրավազանային կառավարման պլանի նախնական հաշվետվություն