12 մայիսի 2017

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի առաջին երկամյա զեկույցի հաշվետվության տեխնիկական վերլուծությունը, որն իրականացվել է տեխնիկական փորձագետների կողմից համաձայն ԿԿ 19/20 որոշման:

Հաշվետվության մասին տեղեկատվություն հասանելի է նաև ՄԱԿ ԿՓՇԿ Քարտուղարության կայքից: