Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (33)
Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (1)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (2)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (4)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (40)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (15)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (16)
Անտառների Հարմարվողականություն (9)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (41)