Մեր նպատակը

Ծրագրերի առաջնային նպատակն է կլիմայի փոփոխությանն առնչվող տեղեկատվության հավաքագրումը, համակարգումը և փոխանակումը, ինչպես նաև այդ տեղեկատվության հասանելիության ապահովումը տեղական և միջազգային գործընկերների համար՝ ապահովելով Հայաստանում կլիմայի փոփոխությանն առնչվող գործունեության թափանցիկությունը և մատչելիությունը:  Հանրային հասանելիությունը կլիմայի փոփոխությանն առնչվող տեղեկատվությանը կարևորվում է Կոնվենցիայի 6-րդ Հոդվածով: Այսպիսով սույն երկլեզու ինտերնետային կայքը, տեղեկատվական թերթիկները և հրատարակված նյութերը նպաստում են Կոնվենցիայի նպատակների իրականացմանը:

Մեր մասին

ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերը ձևավորվել են 1997թ. ՄԱԶԾ/ԳԷՖ «Հայաստան. Կլիմայի փոփոխության ուսումնասիրությունը երկրում» ծրագրի շրջանակներում: Ի թիվս այլ նպատակների, Ծրագրերը կարևորում են կլիմայի փոփոխության հետ կապված տեղեկատվության փոխանակումը՝ ապահովելով թափանցիկություն և հաշվետվայնություն, որը ՀՀ Կառավարության պարտավորությունն է որպես Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմ երկրի:

Գործունեություն

ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի գործունեությունը ներառում  է ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո ՀՀ պարտավորությունների իրականացմանն ուղղված հետևյալ ոլորտները՝

  • Քայլեր՝ ուղղված կլիմայի փոփոխության հարցերը սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական քաղաքականության մեջ ներառելուն,
  • Գործողություններ՝ ուղղված  տեխնոլոգիաների փոխանցման խթանմանը,
  • Կլիմայի փոփոխության ուսումնասիրություններ և սիստեմատիկ դիտարկումներ,
  • Կրթությանն, ուսուցմանն և հանրային իրազեկման առնչվող հարցեր,
  • Կարողությունների հզորացման մասին տեղեկատվություն ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներով
  • Ծրագրեր և միջոցառումներ՝ ուղղված նվազագույնին հասցնելու կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությունը տնտեսության, առողջության և շրջակա միջավայրի վրա:

Մեր գործընկերները

“Հայհիդրոէներգանախագիծ” ՓԲԸ

Մոսկովյան փող. # 33 ա, Երևան 0002, ՀՀ (Phone) + 374 10 530 227 (e-mail) hgarmens@netsys.am

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան

Տերյան փող. # 74, Երևան 0009, ՀՀ (Phone) + 374 10 522 361 (Fax) (e-mail) info@armagrar-uni.am www.armagrar-uni.am
Դիանա Հարությունյան

Դիանա Հարությունյան

ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող

PhD in Biological Sciences

Tel.: (+37410) 583932 (14)

Email: diana@nature.am; diana.harutunyan@undp.org

Արմեն Զոհրաբյան

Արմեն Զոհրաբյան

ՏՀ Մասնագետ

Email: armen.zohrabyan@undp.org

Տաթևիկ Վահրադյան

Տաթևիկ Վահրադյան

Փորձագիտական խմբի օգնական, կայքի կառավարիչ

Tel.: (+37410) 583920 (18)

Email: climate@nature.am; tatevik.vahradyan@undp.org