«Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակում քննարկվել են Հայաստանում գոմաղբի և հողերի կառավարման գործելակերպերից ջերմոցային գազերի արտանետումների գնահատման խնդիրներն ու լուծումները

Մարտի 27-ին «Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակում կայացած աշխատաժողովի ընթացքում շահառուներին ներկայացվել են Հայաստա

Տեսնել ավելին ...

Հրապարակվել է «Կլիմայի Փոփոխություն 2023. Ընդհանրացված Հաշվետվություն»-ը

Մարտի 20-ին հրապարակվել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (ԿՓՓՄԽ) վեցերորդ գնահատման զեկույցի ընդհանրացված հաշվետվությունը:

Հաշվետվությունն ամփոփում է 2015թ-ից ի վեր

Տեսնել ավելին ...

Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում

Ռիսկերի նվազեցման միջամտությունների ինտեգրված հավաքակազմի կիրառման միջոցով այս Ծրագիրը միտված է սիստեմատիկաբար նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները Հայաստանում գոյություն ունեցող շենքերի ֆոնդ

Տեսնել ավելին ...

ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը

Տարածաշրջանային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության և ՄԱԶԾ Զարգացման տրաստային հիմնադրամի և իրականացվում գործընկեր երկրներում ՄԱԶԾ գրասենյակների կողմից:

Տարածաշրջանային ծրագրի հիմնա

Տեսնել ավելին ...

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է «Կլիմայի փոփոխության ռիսկերը Էներգետիկ ոլորտում և հարմարվողականության միջոցառումների առաջարկություններ» հետազոտությունը

Էներգետիկ ոլորտը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելի ոլորտներից է։ Ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունները և կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված բնական վտանգները տարատեսակ ազդեցություն ունեն էներգետի

Տեսնել ավելին ...

«Հայաստանի Հանրապետության 2021թ. Էներգետիկ հաշվեկշիռ»

Էներգետիկ հաշվեկշիռը հանրապետությունում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ցուցանիշների գնահատման, փաստագրման և մոնիտորինգի արժեքավոր միջոց է:

Վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը, մշակ

Տեսնել ավելին ...