Հայ
Eng
ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում կայացավ «ԱԹՍ-երի գործածությունը շրջակա միջավայրի մոնիթորինգում» վերապատրաստումների շարքը
22 մարտի 2021

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում կայացավ «ԱԹՍ-երի գործածությունը շրջակա միջավայրի մոնիթորինգում» վերապատրաստումների շարքը

Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt

Մարտի 9-ից 18-ը «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր` Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում կայացավ «ԱԹՍ-երի գործածությունը շրջակա միջավայրի մոնիթորինգում» երկօրյա վերապատրաստումների շարքը:  Վերապատրաստումները կազմակերպվել են «Բարձրացնել Հայաստանի դիմակայունությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ` Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանական ծառայության արդիականացման միջոցով» ՄԱԶԾ-ՌԴՄՀ ծրագրի և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի» (ՇՄՆ ՀՄԿ) հետ համագործակցությամբ։


Վերապատրաստումների ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան ԱԹՍ-երի զարգացման պատմությանն ու առկա միտումներին, ներկայումս քարտեզագրական աշխատանքներում ԱԹՍ-երի գործածությանը,  դրանց միջոցով ստացված տվյալների մշակմանն ու կիրառությանը, ինչպես նաև հիդրոլոգիական վերլուծություններում, մասնավորապես՝ գետերում, լճերում, ջրամբարներում ջրի մակարդակի փոփոխությունների, ջրհեղեղների մոնիթորինգի և վաղ ազդարարման, ձնածածկույթի, հողի խոնավության մոնիթորինգի, ջրային հաշվեկշռի կազմման և այլ նպատակներով ԱԹՍ-երի միջոցով ստացվող տվյալների կիրառության ձևերին: Մասնակցիներին ներկայացվեցին նաև դաշտային պայմաններում ԱԹՍ-երի թռիչքների պլանավորման գործընթացն ու պարտադիր չափորոշիչները, ԱԹՍ-երի կառավարման ու թռիչքների պլանավորման լայնորեն կիրառվող ծրագրային ապահովումները, ինչպես նաև «Mavic 2 Pro» սարքի տեխնիկական բնութագիրն ու հնարավորությունները: Տեսական գտելիքներից բացի մասնակիցները հնարավորություն ունեցան իրականացնել ԱԹՍ-երի անհատական թռիչքներ դաշտային պայմաններում և «DJI FLIGHT SIMULATOR» ծրագրային ապահովման միջոցով, ինչպես նաև համապատասխան համակարգչային ծրագրերի միջոցով կատարել վերլուծական և քարտեզագրական աշխատանքներ դաշտային պայմաններում իրականացված թռիչքների ընթացքում ստացված տվյալների մշակման միջոցով:  Վերապատրաստումների ավարտին մասնակիցներին շնորհվեցին հավաստագրեր:


ԱԹՍ-երի կիրառությունը և ստացված մասնագիտական հմտությունները թույլ կտան լրացնել հիդրոլոգիական և օդերևութաբանական, ինչպես նաև դժվարամատչելի անտառածածակ վայրերում մշտադիտարկման աշխատանքների իրականացման, սելավային հոսքերի ռիսկերի կառավարման, անհրաժեշտ տարածքների քարտեզագրման կամ բուսականության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման աշխատանքներում առկա բացերը:


Վերապատրաստումներին մասնակցեց ՇՄՆ ՀՄԿ-ի  Կիրառական կլիմատոլոգիայի, Կլիմայի ուսումնասիրության և մոնիթորինգի, Հիդրոօդերևութաբանության ուսումնասի­րու­թյունների և մոնիթորինգի, Հիդրոգրաֆիայի, Հիդրոմորֆոլոգիայի և մոնիթորինգի, Ագրոօդերութաբանության, Անտառային մոնիթորինգի բաժինների, ինչպես նաև «Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոնի», Անտառային կոմիտեի, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի և Ագրարային համալսարանի 59 մասնագետ:


Միջոցառման օրակարգին և ներկայացված նյութերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:


 Կիսվել