Հայ
Eng
Կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության թեմաներով հերթական վերապատրաստումն ուսուցիչների համար՝ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում
24 հոկտեմբերի 2022

Կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության թեմաներով հերթական վերապատրաստումն ուսուցիչների համար՝ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ՀԱԾ ծրագրի շրջանակում

Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt
Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt

Հոկտեմբերի 19-22-ը կայացավ ուսուցիչների համար նախատեսված կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության թեմաներով առցանց վերապատրաստում: Եռօրյա միջոցառումն ուղղված էր հանրակրթական դպրոցների և քոլեջների ուսուցիչներին և նպատակ ուներ բարձրանել վերջիններիս իրազեկվածությունը մասնավորապես կլիմայի փոփոխությանն ու հարմարվողականությանն առնչվող թեմաների վերաբերյալ`  խրախուսելով թեմաների ինտեգրումը կրթական ծրագրերում և դասավանդվող առարկաներում:


Միջոցառումը կազմակերպվել էր «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ:


Եռօրյա վերապատրաստմանը մասնակցեց ՀՀ 8 մարզի և Երանի 33 հանրակրթական դպրոցը ներկայացնող 36 ուսուցիչ:


 


2020-2021թթ ընթացքում «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (ՀԱԾ)`Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման առաջխաղացման համար» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում կլիմայի փփոխության և հարմարվողականության թեմաներով վերապատրաստվել է ՀՀ բոլոր մարզերից ավելի քան 270 ուսուցիչ, որոնք հաջողությամբ կիրառում են ստացված գիտելիքը դպրոցներում և փոխանցում այն աշակերտներին։


 Կիսվել