Հայ
Eng
Կոնվենցիաներ

Կոնվենցիաներ

Այս բաժնում հասանելի են Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված կլիմայի փոփոխությանն առնչվող հիմնական կոնվենցիաները/միջազգային համաձայնագրերը:  Ամբողջական տեղեկատվությունը հասանելի է ՀՀ շրջակա միջավայրի կայքէջում:

 

ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա

 

ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիա 

 

«Օզոնային շերտի պահպանության մասին» կոնվենցիա 

 

Փարիզյան համաձայնագիր

 

«Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա

 

ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա

 

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին» կոնվենցիա 

 

Կիոտոյի արձանագրություն

 

Մոնրեալի արձանագրության Լոնդոնյան ուղղում

 

Մոնրեալի արձանագրության Կոպենհագենի ուղղում

 

Աղետների ռիսկի նվազեցման 2015-2030թթ. Սենդայի շրջանակ