22 օգոստոսի 2022

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծարգրի շրջանակում մշակվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագրի գործընթացի և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականու­թյան վերաբերյալ հա­ղորդակցության և իրա­զեկման ազգային ռազմավարական պլան»-ը:  

Ծրագրի մշակումը «Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2021 թ․ մայիսի 13-ի թիվ 749-Լ որոշմամբ նախատեսված է 2022 թվականին:

Ծրագիրը հասանելի է այստեղ: