Հայ
Eng
Ալավերդի խոշորացված համայնքի Ալավերդի բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն
07 դեկտեմբերի 2023

Ալավերդի խոշորացված համայնքի Ալավերդի բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն

Alt

Ուսումնասիրության հիմքում ընկած են Ալավերդի բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերում (ԲԲՇ) իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության ամփոփ տվյալներն ու հիմնական արդյունքները: Սոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է քանակական և որակական մեթոդների համադրությամբ: Տնային տնտեսությունների (ՏՏ) հետազոտության արդյունքում քանակական տվյալներ են հավաքվել դեմառդեմ հարցազրույցների և հեռախոսային հարցազրույցների միջոցով: Որակական տվյալների աղբյուր են հանդիսացել ԲԲՇ բնակիչների հետ ֆոկուս-
խմբային քննարկումները (ՖԽՔ): 

Հաշվետվությունը ներկայացված է ըստ տնային տնտեսությունների հարցումների և ֆոկուս-խմբային քննարկումների արդյունքների, որոնցից ամենաուշագրավն ու կարևորները ամփոփված են հետազոտության երկու թիրախ խմբերի և հիմնական թեմաների կտրվածքով:


Կիսվել