Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում (14)
ԵԱՏՄ երկրներում ԷԱ խթանման կարգավորման դաշտը (1)
Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մեղմում (3)
Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն և Երկրորդ երկամյա զեկույց (13)
Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (29)
Անտառների Հարմարվողականություն (7)
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (1)
Քաղաքային ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (16)
Քաղաքային ‘կանաչ’ լուսավորություն (33)
Երկամյա առաջընթացի զեկույց (4)
Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (13)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում (24)
ԵՄ-ն կլիմայի համար (38)
Մինչեւ 2012 թ. ավարտված ծրագրեր (40)
ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց (3)
Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողով (1)
Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը (8)
Համայնքի կայունության ամրապնդում էներգաարդյունավետության և ցածր արտանետումներով զարգացման միջոցով (1)