Հայ
Eng
Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում անավարտ, նախագծված և նախատեսվող ջրամբարների հիդրոլգիական պայմանների վերլուծությունը կլիմայի փոփոխության համատեքստում
12 ապրիլի 2020

Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում անավարտ, նախագծված և նախատեսվող ջրամբարների հիդրոլգիական պայմանների վերլուծությունը կլիմայի փոփոխության համատեքստում

Alt

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում իրականացված սույն վերլուծության  նպատակն է ամփոփ գնահատել «Հայաստանի Հան­րա­պետության ջրամ­բա­րա­շի­նա­րա­րութ­յան հե­ռա­նկարային ծրագրի» հայե­ցա­կար­գով («Հայջրնախագիծ ինստիտուտ», 2014թ.) Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում նա­­­խա­գծված և նախատեսվող ջրամբարների կա­ռուց­­ման իրագործելիությունը` հաշվի առնելով ջրամբարների կառուցման համար ջրի քանակն ու բավարարությունը` կլիմայի փոփոխության, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 57-Ն որոշման պահանջներին հա­մա­պա­տաս­խան:

 


Կիսվել