Հայ
Eng
«Գյուղատնտեսություն և այլ հողօգտագործում» ենթասեկտորներում վարչական տվյալների բացերի և կարիքների գնահատում» ուսումնասիրություն
10 դեկտեմբերի 2021

«Գյուղատնտեսություն և այլ հողօգտագործում» ենթասեկտորներում վարչական տվյալների բացերի և կարիքների գնահատում» ուսումնասիրություն

Alt

«Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է «Գյուղատնտեսություն և այլ հողօգտագործում» ենթասեկտորներում վարչական տվյալների բացերի և կարիքների գնահատում» ուսումնասիրությունը, որտեղ բացահայտվել են ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի Փարիզյան համաձայնագրով նշված ոլորտներին առնչվող հաշվետվողականության պահանջները և վերլուծվել են առկա բացերն ու ներկայացվել բարելավման ուղիները։Կիսվել