Հայ
Eng
«Ջերմոցային գազերի արտանետումների մեղմման քաղաքականությունների և միջոցառումների չափման, մշտադիտարկման, գնահատման և հաշվետվողականության մասին» կառավարության որոշման նախագիծ
15 մայիսի 2023

«Ջերմոցային գազերի արտանետումների մեղմման քաղաքականությունների և միջոցառումների չափման, մշտադիտարկման, գնահատման և հաշվետվողականության մասին» կառավարության որոշման նախագիծ

Alt

«Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում մշակվել է «Ջերմոցային գազերի արտանետումների մեղմման քաղաքականությունների և միջոցառումների չափման, մշտադիտարկման, գնահատման և հաշվետվողականության մասին» կառավարության որոշման նախագիծը: Աշխատանքներն իրականացրել է «Գաուսս» միջազգային խորհրդատվական ընկերությունը:


Կիսվել