Հայ
Eng
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկա սեկտորի ջերմոցային գազերի արտանետումները 1990-2019թթ.
19 դեկտեմբերի 2023

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկա սեկտորի ջերմոցային գազերի արտանետումները 1990-2019թթ.

Alt

«Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ (CBIT) ծրագրի շրջանակում պատրաստվել է 1990-2019թթ Հայաստանի էներգետիկա սեկտորի ջերմոցային գազերի արտանետումների ամփոփաթերթը՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվությունը:

1990-2019թթ ՀՀ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվությունը մշակվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգմամբ, Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, CBIT ծրագրի շրջանակում:


Կիսվել