Հայ
Eng
ՀՀ ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատում և ջրային ոլորտի հարմարվողականության գործողությունների ծախսարդյունավետության վերլուծություն
04 մայիսի 2023

ՀՀ ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատում և ջրային ոլորտի հարմարվողականության գործողությունների ծախսարդյունավետության վերլուծություն

Alt

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Հայաստանի ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատում և ջրային ոլորտի հարմարվողականության գործողությունների ծախսարդյունավետության վերլուծությունը, որը ներառում է «Ջրային ռեսուրսների ոլորտում առաջարկ-պահանջարկի վերլուծություն և կանխատեսումներ», «Ջրային ռեսուրսների ոլորտի վրա կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատում», ինչպես նաև «Հարմարվողականության միջոցառումների և ռազմավարությունների ծախս-օգուտ վերլուծություն» հետազոտությունները:

 


Կիսվել