Հայ
Eng
Կեղտաջրերի և կեղտաջրերի նստվածքի մաքրմանը և հեռացմանը ներկայացվող պահանջների և ստանդարտների ուսումնասիրություն
29 նոյեմբերի 2021

Կեղտաջրերի և կեղտաջրերի նստվածքի մաքրմանը և հեռացմանը ներկայացվող պահանջների և ստանդարտների ուսումնասիրություն

Alt

«Հարմար­վողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում մշակվել է «Կեղտաջրերի և կեղտաջրերի նստվածքի մաքրմանը և հեռացմանը ներկայացվող  պահանջների և ստանդարտների ուսումնասիրությունը», որը նպատակ ունի աջակցել Շրջակա միջավայրի նախարարությանը՝ «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփո­խու­թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-126-Ն օրենքի իրավակիրարկմանն ուղղված միջոցառումների իրականաց­ման աշխատանք­ներում, որոնք սահմանվել են ՀՀ վար­չապետի՝  N 589-Ա որոշմամբ:

 


Կիսվել