Հայ
Eng
Հայաստանում ջրային ոլորտի խոցելիությունն ու հարմարվողականության հնարավորությունները կլիմայի փոփոխության համատեքստում
22 հունիսի 2020

Հայաստանում ջրային ոլորտի խոցելիությունն ու հարմարվողականության հնարավորությունները կլիմայի փոփոխության համատեքստում

Alt
«Կլիմայի փոփոխության պայմաններում ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում իրավական, ինստիտուցիոնալ, խոցելիության գնահատման և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության պլանավորման բացերի ու խոչընդոտների բացահայտում և վերլուծում» ուսումնասիրությունն իրականացվել է «Հարմարվողականության ազգային ծրագիր Հայաստանում» (ՀԱԾ) ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում «Գեոինֆո» ՍՊԸ-ի կողմից:

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված մարտահրավերներին հարմարվելու, դրանց դիմակայելու և տնտեսության կայուն զարգացումն ապահովելու անհրաժեշտ նախապայմաններից է: Ջրային ոլորտի խոցելիության նվազեցումը և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների ներդնումն անհրաժեշտ են ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ համակարգի, ինչպես նաև ոլորտի հստակ ու ամբողջական օրենսդրաիրավական կարգավորման ապահովման համար:

 

 

 

 


Կիսվել