Հայ
Eng
Շրջակա միջավայրի՝ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության մասին ԵՄ հրահանգների մոտարկման գնահատում
19 մարտի 2024

Շրջակա միջավայրի՝ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության մասին ԵՄ հրահանգների մոտարկման գնահատում

Alt

Զեկույցի ընդհանուր նպատակն է ուսումնասիրել ԵՀ 2003/4 և 2003/87 (հոդված 17) դիրեկտիվների բովանդակությունը և բնույթը շրջակա միջավայրի տեղեկատվության վերաբերյալ, նշված դիրեկտիվների մոտարկման կարգավիճակը, անհրաժեշտ իրավական և ինստիտուցիոնալ միջոցառումների իրականացման ընթացքը:


Կիսվել