Հայ
Eng
ԵՄ-ն կլիմայի համար

ԵՄ-ն կլիմայի համար

Կիսվել

21 մարտի 2024 ՀՀ - ԵՄ ՀԸԳՀ կիրարկման ճանապարհային քարտեզի իրականացման առաջընթացի վերաբերյալ զեկույց

Հետազոտության նպատակն է բացահայտել ՀԸԳՀ ճանապարհային քարտեզով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքն ու բացերը: Ամրագրված միջոցառումների կատարման ընթացքի գնահատման հիման վրա կատարվել են ճանապարհային քարտեզի վերանայման առաջարկություններ:

19 մարտի 2024 Շրջակա միջավայրի՝ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության մասին ԵՄ հրահանգների մոտարկման գնահատում

Զեկույցի ընդհանուր նպատակն է ուսումնասիրել ԵՀ 2003/4 և 2003/87 (հոդված 17) դիրեկտիվների բովանդակությունը և բնույթը շրջակա միջավայրի տեղեկատվության վերաբերյալ, նշված դիրեկտիվների մոտարկման կարգավիճակը, անհրաժեշտ իրավական և ինստիտուցիոնալ միջոցառումների իրականացման ընթացքը:

21 մայիսի 2023 Հայաստանում օդի որակի մոնիթորինգի բարելավման ընդհանուր հայեցակարգ

«ԵՄ-ն Կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի ներքո Շրջակա միջավայրի Ավստրիայի գործակալությունը (EAA, Umweltbundesamt) մշակել է «Հայաստանում օդի որակի մոնիթորինգի բարելավման ընդհանուր հայեցակարգը», հիմք ընդունելով մի կողմից՝ Եվրամիության և Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի և նրանց անդամ պետությունների, և մյուս կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության միջև ստորագրված «Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության» Համաձայնագրի պահանջները (ՀԸԳՀ):

04 ապրիլի 2023 «Հայաստանի 2021-2030 թթ․Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների իրականացման ծրագիրը, ֆինանսավորման ռազմավարությունն ու ներդրումային պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

«Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության 2021-2030 թվականների Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների (ԱՍԳ) իրականացման ծրագիրը, ֆինանսավորման ռազմավարությունն ու ներդրումային պլանը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ.

16 հունվարի 2023 Ածխածնի գնագոյացման հնարավորությունները Հայաստանում

Հաշվետվության նպատակն է  գնահատել Հայաստանում ածխածնի գնագոյացման հնարավորությունները՝ ներառյալ շուկայական և/կամ ոչ շուկայական մեխանիզմների վրա հիմնված կիրառելի քաղաքականությունների բացահայտումը, ածխածնի արտահոսքի դեմ պայքարի համապատասխան լուծումների ներկայացումը:

15 հունվարի 2023 Հայաստանում ջերմոցային գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի գործառնական համակարգի և Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման համակարգի մշակման ճանապարհային քարտեզ

Հաշվետվության նպատակն է աջակցել Հայաստանում ջերմո­ցա­յին գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի գոր­ծառ­­նական համակարգին, հիմնվելով երկրի փորձի վրա և կիրառելով միջազգային լավագույն փորձառությունը՝ ըստ ԵՄ հետ ստորագրած Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի:

15 նոյեմբերի 2022 ԱՍԳ նախապատրաստումը և ներդրումը ԱլԳ երկրներում

«ԵՄ կլիմայի համար» տարածաշրջանային ծրագիրն օժանդակում է Արևելյան գործընկերության վեց երկրների կլիմայի փոփոխությանը հակազդեցությունը ձեռնարկելու ուղղությամբ:

04 օգոստոսի 2022 ԱՍԳ Ֆինանսավորման ռազմավարություն եվ ներդրումային ծրագիր

«ԱՍԳ ֆինանսավորման ռազմավարության և ներդրումային ծրագրի մշակում» ուսումնասիրության նպատակն է մշակել Հայաստանի ԱՍԳ ֆինանսավորման ռազմավարության և ներդրումային ծրագիր (ՖՌՆԾ), որը կառավարությանը կընձեռի հնարավորություն՝ գործնականում կիրառելու ԱՍԳ-ում և ԱՍԳ ՆԾ-ում հատկորոշված առաջնահերթ գործողությունները:

23 մայիսի 2022 ԱՍԳ ֆինանսավորման ռազմավարությունը և ներդրումային պլանը

ԱՍԳ (NDC) ֆինանսավորման ռազմավարությունը և ներդրումային պլանը նպատակ ունի օժանդակել կառավարությանը կիրարկել ԱՍԳ-ում և ԱՍԳ իրականացման պլանում մատնանշված առաջնահերթ գործողությունները և տրամադրում է ուղեցույց, թե ինչպես արդյունավետ գնահատել, մոբիլիզացնել, մասշտաբավորել և օգտագործել ֆինանսավորումը:

01 ապրիլի 2022 Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագիր

2022 թ. մարտի 24-ին ՀՀ կառավարության որոշմամբ հավանություն տրվեց "Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թթ. ծրագրին"՝ միաժամանակ հաստատելով ծրագրի իրականացման առաջին փուլը 2022-2024 թթ․ համար։

16 նոյեմբերի 2021 Արեվելյան գործընկերության երկրներում Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների մշակման եվ իրականացման վերաբերյալ ուսումնասիրություն

«ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի ազգային պարտավորությունների վերաբերյալ «Արեվելյան գործընկերության երկրներում Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների (ԱՄՍՆ) մշակման եվ իրականացման վերաբերյալ ուսումնասիրությունը»

02 նոյեմբերի 2021 Եվրոպական կանաչ գործարք

«ԵՄ կանաչ գործարք» հրատարակության փաթեթի ձևավորումը և տպագրությունն իրականացվել է «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ԵՄ-ՄԱԶԾ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում:

28 օգոստոսի 2021 Կլիմայի փոփոխության բյուջետային ինտեգրման ինդեքս

Կլիմայի փոփոխության բյուջետային ինտեգրման ինդեքսը (ԿՓԲԻԻ) մշակվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից որպես ազգային հանրային ֆինանսների կառավարման (ՀՖԿ) համակարգերում կլիմայի փոփոխության ինտեգրման մակարդակի գնահատման գործիք

29 հուլիսի 2021 Մեղմման ներուժը ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերից է, որը ապահովում է ՀՆԱ 12 և զբաղվածության 24.3։

20 հուլիսի 2021 Հող և անտառ. տեխնիկական hաշվետվություն ՀՕՀՕՓԱՏ ոլորտի վերաբերյալ

Տվյալ հրապարակումը պատրաստվել է «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում։

14 հունիսի 2021 Հայաստանում ջերմոցային գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի գործառնական համակարգի և Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման համակարգի մշակման ճանապարհային քարտեզ

Ջերմոցային գազերի արտանետումների չափումը, հաշվետվայնությունը և հավաստա­գրումը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի կարևոր գործիք է:

30 ապրիլի 2021 Հայաստանի Հանրապետության 2021-2030 թթ․ «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները»

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի (ՄԱԿՓՇԿ) քարտուղարությանը ներկայացնելով իր 2021-2030 թթ․ «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները» (ԱՍԳ), վերահաստատեց երկիր կլիմայական թարմացված հանձնառությունը Փարիզյան շրջադարձային համաձայնագրի ներքո, որով աշխարհի առաջնորդները համընդհանուր համաձայնության են եկել նախաձեռնելու կլիմայական գործողություններ գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը 2˚C-ով նվազեցնելու համար` միաժամանակ ձգտելով  հասնել ավելի անվտանգ՝ 1․5 ˚C-ի:

12 ապրիլի 2021 Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական դաշտի առկա բացերի վերլուծություն և ԵՄ կլիմայական կարգավորիչ դաշտի հետ մոտարկման ճանապարհային քարտեզ համաձայն ՀԸԳՀ-ի

Այս զեկույցի նպատակն է աջակցել կլիմայի փոփոխության դիմակայման համար ՀՀ օրենսդրական և կարգավորիչ դաշտի՝ ԵՄ հետ մոտարկման գործընթացին, վերլուծելով առկա բացերը ԵՄ-ի համապատասխան կլիմայի օրենսդրության տեսան­կյու­նից՝ Հայաստանի համար կիրառելիության սկզբունքով և համաձայն Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի, որը երկիրը ստորագրել է Եվրոպական Միություն հետ:

09 փետրվարի 2021 ՀՀ Կառավարության որոշման նախագիծը 2021-2030 թթ․ ԱՄՍԳ-ի մասին

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշման նախագիծը Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության 2021-2030 թվականների «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները» (ԱՄՍԳ) հաստատելու մասին

07 փետրվարի 2021 ՀՀ 2015 ԱՍԳ վերանայման վերաբերյալ

Փարիզյան համաձայնագրի ներքո ՀՀ Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների վերանայման վերաբերյալ ակնարկը տես կայքի անգլերեն հատվածում:

02 փետրվարի 2021 Դեգրադացված անտառների չափորոշիչների ուղեցույց

 Դեգրադացված անտառների չափորոշիչների ուղեցույցը կազմվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

02 փետրվարի 2021 TRIMBLE TDC100 Դաշտային դյուրակիր համակարգչի օգտագործումը

TRIMBLE TDC100 Դաշտային դյուրակիր համակարգչի օգտագործումը ուղեցույցը" կազմվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

25 հունվարի 2021 Կլիմայական հանրային ծախսերի և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն

Այս ուսումնասիրության նպատակն է կիրառել «Կլիմայական հանրային ծախսերի և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն» նորարարական գործիքը

02 հունվարի 2021 Անտառագիտություն

"Անտառագիտություն" ուսումնական ձեռնարկի հրատարակումը ֆինանսավորվել է «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» լիածավալ ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի կողմից՝ «Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի» ֆինանսավորմամբ և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո։

02 հունվարի 2021 Անտառներից վառելափայտի հավաքման և բաշխման կառավարման ռազմավարություն

"Անտառներից վառելափայտի հավաքման և բաշխման կառավարման ռազմավարությունը" մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

02 հունվարի 2021 Էկոհամակարգային ծառայությունների ինտեգրումը անտառկառավարման պլաններում

 "Էկոհամակարգային ծառայությունների ինտեգրումը անտառկառավարման պլաններում" ուսումնասիրությունն իրականացվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո

02 հունվարի 2021 Անտառային ածխածնի պաշարի հաշվառման ուղեցույց

 "Անտառային ածխածնի պաշարի հաշվառման ուղեցույցը" մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

02 հունվարի 2021 Հայաստանում կենսազանգվածի կայուն զարգացումը ջեռուցման նպատակով

"Հայաստանում կենսազանգվածի կայուն զարգացումը ջեռուցման նպատակով" ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

02 հունվարի 2021 ՀՀ-ում անտառների գույքագրման ազգային ռազմավարություն

ՀՀ-ում անտառների գույքագրման ազգային ռազմավարությունը մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

21 օգոստոսի 2020 Կլիմայական բյուջետավորման համատեքստային վերլուծություն և մեթոդաբանություն

Տվյալ մեթոդաբանական ուսումնասիրության նպատակն է առաջ բերել Հայաստանում Կլիմայի փոփոխության բյուջետային ինտեգրման ինդեքսի (ԿՓԲԻԻ), Կլիմայական հանրային ծախսերի և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն (ԿՀԾԻՈՒ) և Կլիմայական բյուջետային ծախսերի և նշագրում (ԿԲԾՆ) գործընթացների և մեթոդաբանության համատեքստը, նկարագրել առաջադրությունները և մանրամասներ տրամադրել դրանց վերաբերյալ:

07 հուլիսի 2020 Ցածրածխածնային տրանսպորտի սեկտոր Հայաստանում

«Արտանետումների կրճատման ներուժը և ուղղությունները Հահաստանի տրանսպորտի ոլորտի արտանետումների մակարդակի իջեցման ուղղված՝ զարգացման երկարաժամկետ ծրագրի համար» հաշվետվության նպատակն է գնահատել Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտում արտանետումների նվազեցման ներուժը և ուղղություններ առաջարկել ոլորտում արտանետումների մակարդակի իջեցմանն ուղղված՝ զարգացման երկարաժամկետ ծրագրի համար:

20 հունիսի 2020 Ցածրածխածնային տրանսպորտի սեկտոր Երևանում

«Երևան քաղաքի տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումները ցածր ածխածնային զարգացման քաղաքականության համատեքստում» հաշվետվության նպատակն է հաշվարկել Երևան քաղաքի տրանսպորտի ոլորտի արտանետումների ծավալը և ներկայացնել Երևան քաղաքում տրանսպորտի ոլորտի արտանետումների ծավալի կրճատմանն ուղղված միջնաժամկետ և երկարաժամկետ քաղաքականություն:

30 ապրիլի 2020 «COP25 - ԳործիրՀիմա» իրազեկության բարձրացման միջոցառման թվային արշավի զեկույց

Թվային արշավի զեկույցում ամփոփված են առցանց հարթակներում և սոցիալական մեդիաներում «COP25 - ԳործիրՀիմա» միջոցառման թվային ակտիվացման վերլուծությունը, արդյունքները, հիմնական դիտարկումներն ու եզրահանգումները։

06 ապրիլի 2020 Ծրագրով նախատեսված գործողությունների և արդյունքների իրականացման առաջընթացը (2019 մայիս-2020 փետրվար)

Զեկույցը ներկայացնում է «ԵՄ-ը կլիմայի համար» ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը, 2019 թ․ իրականացված գործողությունները և տարածաշրջանային/տեղական միջոցառումները, մշակված տպագիր և ոչ տպագիր զեկույցները/հրատարակումները, ծրագրի բաղադրիչների, թիրախների և 2020 թ․ պլանավորված միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը:

03 ապրիլի 2020 Ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարություն ձևավորելու քաղաքականության գործիքակազմերը էներգետիկայի և գյուղատնտեսության մեջ

Ակնարկը նպատակ ունի ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության (ՑԱԶՌ) տեսանկյունից նույնականացնելու էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում քաղաքականության գործիքակազմերը: Փորձ է արվում գնահատել խզվածքը և բացահայտել ոլորտային ռազմավարություններում ՑԱԶՌ ինտեգրման հնարավորությունները:

03 ապրիլի 2020 Հայաստանում ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության հիմքերը. հեռանկարները էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում

Ակնարկը նպատակ ունի ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության (ՑԱԶՌ) տեսանկյունից նույնականացնելու էներ-գետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում քաղաքականության գործիքակազմերը:

03 ապրիլի 2020 Կլիմայի փոփոխության տեխնոլոգիաների փոխանցումը խթանող ֆինանսական գործիքները

Զեկույցի նպատակն է ուսումնասիրել ֆինանսական գործիքների դերը և ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության կանխարգելման և հարմարվողականությանն ուղղված գործընթացների վրա։

02 ապրիլի 2020 Փարիզյան համաձայնագիր

Փարիզյան համաձայնագրով ամրագրվում են կլիմայի փոփոխությանն ուղղված գլոբալ նպատակները, ազգային պարտավորությունները և բազմակողմ գործընթացները։

21 մարտի 2024 ՀՀ - ԵՄ ՀԸԳՀ կիրարկման ճանապարհային քարտեզի իրականացման առաջընթացի վերաբերյալ զեկույց

Հետազոտության նպատակն է բացահայտել ՀԸԳՀ ճանապարհային քարտեզով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքն ու բացերը: Ամրագրված միջոցառումների կատարման ընթացքի գնահատման հիման վրա կատարվել են ճանապարհային քարտեզի վերանայման առաջարկություններ:

19 մարտի 2024 Շրջակա միջավայրի՝ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության մասին ԵՄ հրահանգների մոտարկման գնահատում

Զեկույցի ընդհանուր նպատակն է ուսումնասիրել ԵՀ 2003/4 և 2003/87 (հոդված 17) դիրեկտիվների բովանդակությունը և բնույթը շրջակա միջավայրի տեղեկատվության վերաբերյալ, նշված դիրեկտիվների մոտարկման կարգավիճակը, անհրաժեշտ իրավական և ինստիտուցիոնալ միջոցառումների իրականացման ընթացքը:

21 մայիսի 2023 Հայաստանում օդի որակի մոնիթորինգի բարելավման ընդհանուր հայեցակարգ

«ԵՄ-ն Կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի ներքո Շրջակա միջավայրի Ավստրիայի գործակալությունը (EAA, Umweltbundesamt) մշակել է «Հայաստանում օդի որակի մոնիթորինգի բարելավման ընդհանուր հայեցակարգը», հիմք ընդունելով մի կողմից՝ Եվրամիության և Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի և նրանց անդամ պետությունների, և մյուս կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության միջև ստորագրված «Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության» Համաձայնագրի պահանջները (ՀԸԳՀ):

04 ապրիլի 2023 «Հայաստանի 2021-2030 թթ․Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների իրականացման ծրագիրը, ֆինանսավորման ռազմավարությունն ու ներդրումային պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

«Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության 2021-2030 թվականների Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների (ԱՍԳ) իրականացման ծրագիրը, ֆինանսավորման ռազմավարությունն ու ներդրումային պլանը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ.

16 հունվարի 2023 Ածխածնի գնագոյացման հնարավորությունները Հայաստանում

Հաշվետվության նպատակն է  գնահատել Հայաստանում ածխածնի գնագոյացման հնարավորությունները՝ ներառյալ շուկայական և/կամ ոչ շուկայական մեխանիզմների վրա հիմնված կիրառելի քաղաքականությունների բացահայտումը, ածխածնի արտահոսքի դեմ պայքարի համապատասխան լուծումների ներկայացումը:

15 հունվարի 2023 Հայաստանում ջերմոցային գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի գործառնական համակարգի և Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման համակարգի մշակման ճանապարհային քարտեզ

Հաշվետվության նպատակն է աջակցել Հայաստանում ջերմո­ցա­յին գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի գոր­ծառ­­նական համակարգին, հիմնվելով երկրի փորձի վրա և կիրառելով միջազգային լավագույն փորձառությունը՝ ըստ ԵՄ հետ ստորագրած Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի:

15 նոյեմբերի 2022 ԱՍԳ նախապատրաստումը և ներդրումը ԱլԳ երկրներում

«ԵՄ կլիմայի համար» տարածաշրջանային ծրագիրն օժանդակում է Արևելյան գործընկերության վեց երկրների կլիմայի փոփոխությանը հակազդեցությունը ձեռնարկելու ուղղությամբ:

04 օգոստոսի 2022 ԱՍԳ Ֆինանսավորման ռազմավարություն եվ ներդրումային ծրագիր

«ԱՍԳ ֆինանսավորման ռազմավարության և ներդրումային ծրագրի մշակում» ուսումնասիրության նպատակն է մշակել Հայաստանի ԱՍԳ ֆինանսավորման ռազմավարության և ներդրումային ծրագիր (ՖՌՆԾ), որը կառավարությանը կընձեռի հնարավորություն՝ գործնականում կիրառելու ԱՍԳ-ում և ԱՍԳ ՆԾ-ում հատկորոշված առաջնահերթ գործողությունները:

23 մայիսի 2022 ԱՍԳ ֆինանսավորման ռազմավարությունը և ներդրումային պլանը

ԱՍԳ (NDC) ֆինանսավորման ռազմավարությունը և ներդրումային պլանը նպատակ ունի օժանդակել կառավարությանը կիրարկել ԱՍԳ-ում և ԱՍԳ իրականացման պլանում մատնանշված առաջնահերթ գործողությունները և տրամադրում է ուղեցույց, թե ինչպես արդյունավետ գնահատել, մոբիլիզացնել, մասշտաբավորել և օգտագործել ֆինանսավորումը:

01 ապրիլի 2022 Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների ծրագիր

2022 թ. մարտի 24-ին ՀՀ կառավարության որոշմամբ հավանություն տրվեց "Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թթ. ծրագրին"՝ միաժամանակ հաստատելով ծրագրի իրականացման առաջին փուլը 2022-2024 թթ․ համար։

16 նոյեմբերի 2021 Արեվելյան գործընկերության երկրներում Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների մշակման եվ իրականացման վերաբերյալ ուսումնասիրություն

«ԵՄ-ն կլիմայի համար» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի ազգային պարտավորությունների վերաբերյալ «Արեվելյան գործընկերության երկրներում Ազգային մակարդակով սահմանված ներդրումների (ԱՄՍՆ) մշակման եվ իրականացման վերաբերյալ ուսումնասիրությունը»

02 նոյեմբերի 2021 Եվրոպական կանաչ գործարք

«ԵՄ կանաչ գործարք» հրատարակության փաթեթի ձևավորումը և տպագրությունն իրականացվել է «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ԵՄ-ՄԱԶԾ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում:

28 օգոստոսի 2021 Կլիմայի փոփոխության բյուջետային ինտեգրման ինդեքս

Կլիմայի փոփոխության բյուջետային ինտեգրման ինդեքսը (ԿՓԲԻԻ) մշակվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից որպես ազգային հանրային ֆինանսների կառավարման (ՀՖԿ) համակարգերում կլիմայի փոփոխության ինտեգրման մակարդակի գնահատման գործիք

29 հուլիսի 2021 Մեղմման ներուժը ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերից է, որը ապահովում է ՀՆԱ 12 և զբաղվածության 24.3։

20 հուլիսի 2021 Հող և անտառ. տեխնիկական hաշվետվություն ՀՕՀՕՓԱՏ ոլորտի վերաբերյալ

Տվյալ հրապարակումը պատրաստվել է «ԵՄ-ն կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում։

14 հունիսի 2021 Հայաստանում ջերմոցային գազերի արտանետումների ազգային կադաստրի գործառնական համակարգի և Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման համակարգի մշակման ճանապարհային քարտեզ

Ջերմոցային գազերի արտանետումների չափումը, հաշվետվայնությունը և հավաստա­գրումը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի կարևոր գործիք է:

30 ապրիլի 2021 Հայաստանի Հանրապետության 2021-2030 թթ․ «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները»

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի (ՄԱԿՓՇԿ) քարտուղարությանը ներկայացնելով իր 2021-2030 թթ․ «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները» (ԱՍԳ), վերահաստատեց երկիր կլիմայական թարմացված հանձնառությունը Փարիզյան շրջադարձային համաձայնագրի ներքո, որով աշխարհի առաջնորդները համընդհանուր համաձայնության են եկել նախաձեռնելու կլիմայական գործողություններ գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը 2˚C-ով նվազեցնելու համար` միաժամանակ ձգտելով  հասնել ավելի անվտանգ՝ 1․5 ˚C-ի:

12 ապրիլի 2021 Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական դաշտի առկա բացերի վերլուծություն և ԵՄ կլիմայական կարգավորիչ դաշտի հետ մոտարկման ճանապարհային քարտեզ համաձայն ՀԸԳՀ-ի

Այս զեկույցի նպատակն է աջակցել կլիմայի փոփոխության դիմակայման համար ՀՀ օրենսդրական և կարգավորիչ դաշտի՝ ԵՄ հետ մոտարկման գործընթացին, վերլուծելով առկա բացերը ԵՄ-ի համապատասխան կլիմայի օրենսդրության տեսան­կյու­նից՝ Հայաստանի համար կիրառելիության սկզբունքով և համաձայն Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի, որը երկիրը ստորագրել է Եվրոպական Միություն հետ:

09 փետրվարի 2021 ՀՀ Կառավարության որոշման նախագիծը 2021-2030 թթ․ ԱՄՍԳ-ի մասին

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշման նախագիծը Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության 2021-2030 թվականների «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները» (ԱՄՍԳ) հաստատելու մասին

07 փետրվարի 2021 ՀՀ 2015 ԱՍԳ վերանայման վերաբերյալ

Փարիզյան համաձայնագրի ներքո ՀՀ Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների վերանայման վերաբերյալ ակնարկը տես կայքի անգլերեն հատվածում:

02 փետրվարի 2021 Դեգրադացված անտառների չափորոշիչների ուղեցույց

 Դեգրադացված անտառների չափորոշիչների ուղեցույցը կազմվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

02 փետրվարի 2021 TRIMBLE TDC100 Դաշտային դյուրակիր համակարգչի օգտագործումը

TRIMBLE TDC100 Դաշտային դյուրակիր համակարգչի օգտագործումը ուղեցույցը" կազմվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

25 հունվարի 2021 Կլիմայական հանրային ծախսերի և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն

Այս ուսումնասիրության նպատակն է կիրառել «Կլիմայական հանրային ծախսերի և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն» նորարարական գործիքը

02 հունվարի 2021 Անտառագիտություն

"Անտառագիտություն" ուսումնական ձեռնարկի հրատարակումը ֆինանսավորվել է «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» լիածավալ ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի կողմից՝ «Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի» ֆինանսավորմամբ և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո։

02 հունվարի 2021 Անտառներից վառելափայտի հավաքման և բաշխման կառավարման ռազմավարություն

"Անտառներից վառելափայտի հավաքման և բաշխման կառավարման ռազմավարությունը" մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

02 հունվարի 2021 Էկոհամակարգային ծառայությունների ինտեգրումը անտառկառավարման պլաններում

 "Էկոհամակարգային ծառայությունների ինտեգրումը անտառկառավարման պլաններում" ուսումնասիրությունն իրականացվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո

02 հունվարի 2021 Անտառային ածխածնի պաշարի հաշվառման ուղեցույց

 "Անտառային ածխածնի պաշարի հաշվառման ուղեցույցը" մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

02 հունվարի 2021 Հայաստանում կենսազանգվածի կայուն զարգացումը ջեռուցման նպատակով

"Հայաստանում կենսազանգվածի կայուն զարգացումը ջեռուցման նպատակով" ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

02 հունվարի 2021 ՀՀ-ում անտառների գույքագրման ազգային ռազմավարություն

ՀՀ-ում անտառների գույքագրման ազգային ռազմավարությունը մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

21 օգոստոսի 2020 Կլիմայական բյուջետավորման համատեքստային վերլուծություն և մեթոդաբանություն

Տվյալ մեթոդաբանական ուսումնասիրության նպատակն է առաջ բերել Հայաստանում Կլիմայի փոփոխության բյուջետային ինտեգրման ինդեքսի (ԿՓԲԻԻ), Կլիմայական հանրային ծախսերի և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն (ԿՀԾԻՈՒ) և Կլիմայական բյուջետային ծախսերի և նշագրում (ԿԲԾՆ) գործընթացների և մեթոդաբանության համատեքստը, նկարագրել առաջադրությունները և մանրամասներ տրամադրել դրանց վերաբերյալ:

07 հուլիսի 2020 Ցածրածխածնային տրանսպորտի սեկտոր Հայաստանում

«Արտանետումների կրճատման ներուժը և ուղղությունները Հահաստանի տրանսպորտի ոլորտի արտանետումների մակարդակի իջեցման ուղղված՝ զարգացման երկարաժամկետ ծրագրի համար» հաշվետվության նպատակն է գնահատել Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտում արտանետումների նվազեցման ներուժը և ուղղություններ առաջարկել ոլորտում արտանետումների մակարդակի իջեցմանն ուղղված՝ զարգացման երկարաժամկետ ծրագրի համար:

20 հունիսի 2020 Ցածրածխածնային տրանսպորտի սեկտոր Երևանում

«Երևան քաղաքի տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումները ցածր ածխածնային զարգացման քաղաքականության համատեքստում» հաշվետվության նպատակն է հաշվարկել Երևան քաղաքի տրանսպորտի ոլորտի արտանետումների ծավալը և ներկայացնել Երևան քաղաքում տրանսպորտի ոլորտի արտանետումների ծավալի կրճատմանն ուղղված միջնաժամկետ և երկարաժամկետ քաղաքականություն:

30 ապրիլի 2020 «COP25 - ԳործիրՀիմա» իրազեկության բարձրացման միջոցառման թվային արշավի զեկույց

Թվային արշավի զեկույցում ամփոփված են առցանց հարթակներում և սոցիալական մեդիաներում «COP25 - ԳործիրՀիմա» միջոցառման թվային ակտիվացման վերլուծությունը, արդյունքները, հիմնական դիտարկումներն ու եզրահանգումները։

06 ապրիլի 2020 Ծրագրով նախատեսված գործողությունների և արդյունքների իրականացման առաջընթացը (2019 մայիս-2020 փետրվար)

Զեկույցը ներկայացնում է «ԵՄ-ը կլիմայի համար» ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը, 2019 թ․ իրականացված գործողությունները և տարածաշրջանային/տեղական միջոցառումները, մշակված տպագիր և ոչ տպագիր զեկույցները/հրատարակումները, ծրագրի բաղադրիչների, թիրախների և 2020 թ․ պլանավորված միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը:

03 ապրիլի 2020 Ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարություն ձևավորելու քաղաքականության գործիքակազմերը էներգետիկայի և գյուղատնտեսության մեջ

Ակնարկը նպատակ ունի ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության (ՑԱԶՌ) տեսանկյունից նույնականացնելու էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում քաղաքականության գործիքակազմերը: Փորձ է արվում գնահատել խզվածքը և բացահայտել ոլորտային ռազմավարություններում ՑԱԶՌ ինտեգրման հնարավորությունները:

03 ապրիլի 2020 Հայաստանում ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության հիմքերը. հեռանկարները էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում

Ակնարկը նպատակ ունի ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության (ՑԱԶՌ) տեսանկյունից նույնականացնելու էներ-գետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում քաղաքականության գործիքակազմերը:

03 ապրիլի 2020 Կլիմայի փոփոխության տեխնոլոգիաների փոխանցումը խթանող ֆինանսական գործիքները

Զեկույցի նպատակն է ուսումնասիրել ֆինանսական գործիքների դերը և ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության կանխարգելման և հարմարվողականությանն ուղղված գործընթացների վրա։

02 ապրիլի 2020 Փարիզյան համաձայնագիր

Փարիզյան համաձայնագրով ամրագրվում են կլիմայի փոփոխությանն ուղղված գլոբալ նպատակները, ազգային պարտավորությունները և բազմակողմ գործընթացները։