Հայ
Eng
Մեղմման ներուժը ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ
29 հուլիսի 2021

Մեղմման ներուժը ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ

Alt

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերից է, որը ապահովում է ՀՆԱ 12 և զբաղվածության 24.3։ Գյուղատնտեսական արտադրանքը միտված է հետզհետե աճելու՝ համահունչ պահանջարկի աճին, սակայն կլիմայի փոփոխությունը առաջ է բերում լուրջ մարտահրավերներ, որը ներկայումս ազդում է և շարունակելու է ազդել գյուղատնտեսական գործունեության վրա, ինչպես նաև ազդեցություն կրել դրանից։ Միևնույն ժամանակ այս ոլորտը ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումների երկրորդ ամենախոշոր արտադրողն է, որպես մի շարք գործընթացների հետևանք, այդ թվում՝ աղիքային խմորման, գոմաղբի կառավարման, մշակաբույսերի պարարտանյութերի կիրառման և այլն։ Այս արտանետումների մեջ գերակշռում է ածխաթթու գազը։

 

Այստեղ ներկայացվող ուսումնասիրու­թյան նպատակն է գնահատել Հայաստանի գյուղատնտեսու­թյան ոլորտում մեղմման ներուժը՝ ցածր արտանետումներով երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով, կենտրոնանալով ջերմոցային գազերի արտանե­տում­ների հիմնական աղբյուրների վրա, և մշակել առաջար­կություններ քաղաքականության և միջոցառումների մասով՝ կլիմայի փոփոխության ներգործության մեղմման պրակտի­կայի յուրացման և կիրառման համար:

 

ներբեռնել հայերեն

 

 


Կիսվել