Հայ
Eng
Ծրագրով նախատեսված գործողությունների և արդյունքների իրականացման առաջընթացը (2019 մայիս-2020 փետրվար)
06 ապրիլի 2020

Ծրագրով նախատեսված գործողությունների և արդյունքների իրականացման առաջընթացը (2019 մայիս-2020 փետրվար)

Alt
Զեկույցը ներկայացնում է «ԵՄ-ը կլիմայի համար» ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը, 2019 թ․ իրականացված գործողությունները և տարածաշրջանային/տեղական միջոցառումները, մշակված տպագիր և ոչ տպագիր զեկույցները/հրատարակումները, ծրագրի բաղադրիչների, թիրախների և 2020 թ․ պլանավորված միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը:
 
 
 
 
 
 
 
 

Կիսվել