Հայ
Eng
Սարավան և Հեր-Հեր ՄԶՄ ծրագիր
28 հոկտեմբերի 2013

Սարավան և Հեր-Հեր ՄԶՄ ծրագիր

Սույն էջում բերված է տեղեկատվություն Հայաստանում ՄԶՄ Լիազորված ազգային մարմնի կողմից հաստատված նախագծերի վերաբերյալ:

 

Նախագծի անվանումը Սարավան և Հեր-Հեր ՄԶՄ ծրագիր
Նախագծի տեղակայումը
  • Դարբ գետ, Սարավան գյուղ, Վայոց Ձոր Մարզ
  • Հեր-Հերի ջրամբար, Հեր-Հեր համայնք, Վայոց Ձոր Մարզ
Նախագծի մասնակիցները

Տեղական լիազորված մասնակից. Ֆիրմա Գ.Ա.Խ. ՍՊԸ (Հայաստան)

Այլ մասնակիցներ. EnBW Trading GmbH(Գերմանիա)

Բնագավառ 1. Էներգետիկա (վերականգնվող և ոչ վերականգնվող աղբյուրներ)
Գործունեության մասշտաբը Փոքր
Կիրառված մեթոդոլոգիան AMS-I.D. (տարբերակ N13). Վերականգնվող աղբյուրից էլեկտրական էներգիայի արտադրություն և մատակարարում բաշխիչ ցանցին
ՋԳ արտա-նետումների նվազեցում Տարեկան. 5.321 տ CO2 համարժեք:
Գումարային. 53.210 տ CO2 10 տարի տևողությամբ ֆիքսված կրեդիտավորման ժամանակահատվածի ընթացքում:
Կապիտալ ծախսեր -
Կրեդիտավորման ժամանակահատված 10 տարի տևողությամբ ֆիքսված կրեդիտավորման ժամանակահատված:

Նախագծի մշակող

"Էներգոկոր" ՍՊԸ


ԱՍԿ-երը
ստացող կողմը

EnBW Trading GmbH


Նախագծի նպատակը

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է` գետերի էներգետիկ պոտենցիալի օգտագործմամբ առանց արտանետումների էլեկտրաէներգիայի արտադրություն և աջակցությունը կլիամայի փոփոխության դեմ պայքարին:


Նախագծի նկարագրությունը

Ֆիրմա Գ.Ա.Խ. ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող Սարավան և Հեր-Հեր ՓՀԷԿ-երի Փոքրածավալ ՄԶՄ ծրագրով (հետագա շարադրանքում` Ծրագիր) նախատեսվում է Վայոց Ձոր մարզում կառուցել երկու փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ: Ծրագրի ընդհանուր հզորությունը 6,04 մՎտ է: Ծրագիրը բաղկացած է երկու փոքր ՀԷԿ-ից: Սարավան ՓՀԷկ-ի հզորությունը 5,046 մՎտ մՎտ է, Հեր-Հեր ՓՀԷԿ-ի` 0,995 մՎտ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում արտադրած էլեկտրաէներգիան վաճառվելու է Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր ՓԲԸ-ին:

Սարավան ՓՀԷԿ-ի տեխնիկական բնութագրերը`

  • Հզորոթյուն - 5,046 մՎտ
  • Էլ. էն. տարեկան արտադրություն - 11,9 մլն կՎտժ
  • Ագրեգատների քանակը - 4

Հեր-Հեր ՓՀԷԿ-ի տեխնիկական բնութագրերը`

  • Հզորոթյուն - 0,955 մՎտ
  • Էլ. էն. տարեկան արտադրություն - 5,19 մլն կՎտժ
  • Ագրեգատների քանակը - 2

Նախագծի կարգավիճակը

Ներկայումս նախագիծը գտնվում է վավերացման փուլում:

Նախագծի ժամանակացույցը

խագծի իրականացումը սկսվել է 2008թ. սեպտեմբերին:

Հիմնական տվյալներ
Նախագծային փաստաթուղթ Ներկայացվել է ԼԱՄ-ին հաստատման համար 2009թ. հուլիսի 7-ին:
Հաստատվել է ԼԱՄ-ի կողմից
2009թ. հուլիսի 18-ին:
Գրանցում Նախագծային փաստաթուղթը դեռևս չի ներկայացվել ՄԶՄ Գործադիր խորհուրդ գրանցման նպատակով:

 


Կիսվել