Հայ
Eng
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգավիճակի տեխնիկական հետազննության ամփոփ հաշվետվություն
25 հուլիսի 2018

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգավիճակի տեխնիկական հետազննության ամփոփ հաշվետվություն

Alt
Ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգա­վիճակի տեխնիկական հետազննության արդյունքները: Հետազննությունն անց է կացվել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Շենքերի էներգա­արդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրում­ների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի շրջանակում՝ որպես տեխնիկական օժանդակություն «Երևանի էներգա­արդյու­­նա­­վետության ծրագրին»: Վերջինս իրականացվում Երևանի քաղաքապե­տարանի կողմից՝ Եվրոպական ներդրումային բանկի տրամադրած դրամաշնորհի և Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյու­նավետության բնապահ­պանական համագոր­ծակցության վարկային միջոցների ֆինան­սավորմամբ:  

 

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

 

 

 

 

 

 


Կիսվել